گیاهان دارویی
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 

 

نام دارو: جین سین

 

(تصویر: به زودی...)

کارخانه تولید کننده: گل دارو

تعریف:

ریشه جین سنگ ریشه خشک شده Panax ginseng C.A. Mayer    می باشد.

ریشه گیاه جین سنگ

 

 اسامی مترادف:

Panax ginseng C.A. Mayer با نام های زیر نیز در متون علمی یافت می شود:

Panax schinseng Nees. گونه های دیگر Panax  شامل P. quinquefolius L. (جین سنگ آمریکایی)، P. notoginseng Burk. (جین سنگ سان شی)، P. pseaudoginseng Wall. Ssp. Japonicas Hara (جین سنگ چیکوتسو ژاپنی) و himalaicus C.A. P. notoginseng ssp. (جین سنگ هیمالیایی) نیز به عنوان "جین سنگ" شناخته شده و به صورت دارویی مصرف می شوند. با این حال مدارک مستند علمی این گونه ها برای توجیه تهیه تک نگاری در این زمان ناکافی است.

 

اسامی بومی منتخب:

Chosen ninjin, ginseng, Ginsengwurzel, hakusan, hakushan, higeninjin, hongshen, hungseng, hungshen, hunseng, jenseng, jenshen, jinpi, kao-li-seng, korean ginseng, minjin, nhan sam, ninjin, ninzin, niuhuan, Oriental ginseng, otane ninjin, renshen, san-pi, shanshen, sheng-sai-seng, shenshaishanshen, shengshaishen, t’ang-seng, tyosenninzin, yakuyo ninjin, yakuyo ninzin, yehshan- seng, yuan-seng, yuanshen   .

 

 توصیف:

گیاهی چند ساله با ریشه های شاخه دار شاخص که از میانه ریشه اصلی به شمایل یک انسان امتداد می یابند. ساقه افراشته، ساده و بدون شاخه است. برگ ها فراهم، مرکّب، پنجه انگشتی. برگچه ها به تعداد 5 عدد با 3 برگچه انتهایی بزرگتر از برگچه های کناری، بیضوی یا تا حدودی تخم مرغی واژگون، 15-4 سانتیمتر طول و 5/6-2 سانتیمتر عرض دارند. نوک کشیده و پایه میخی با حاشیه کنگره ای یا به صورت ظریفی دو دندانه. معمولاً یک برگ در سال اول با یک برگچه تا سال ششم به آن اضافه می شود. گل آذین به شکل یک چتر کوچک انتهایی، نیم کره ای در اوایل تابستان. گل ها دو پایه و به رنگ صورتی. کاسه گل به طور نامشخصی 5 دندانه. گلبرگ ها 5 عدد. پرچم ها 5 تا. میوه به شکل یک توت کوچک و تقریباً به شکل آلو و به هنگام رسیدن در پاییز قرمز رنگ می باشد.

File:Panax quinquefolius.jpg

گیاه جین سنگ

 

 

 اندام مورد استفاده گیاه: ریشه خشک شده

ظاهر عمومی:

ریشه اصلی دوکی شکل یا استوانه ای، 20-5/2 سانتیمتر طول و 3-5/0 سانتیمتر قطر دارد. سطح خارجی آن به رنگ زرد مایل به خاکستری است. بخش بالایی یا تمام ریشه به صورت نامتراکم شیار های ضخیم مورّب و شیار های طولی متمایز کم عمق و مقطّعی را به صورت نامتراکم نمایان می سازد. بخش پایینی دارای 2 تا 5 ریشه جانبی شاخه دار و تعداد زیادی ریشه باریک بدون شاخه با برآمدگی های ریز ناواضح است. ریزوم ها 4-1 سانتیمتر طول و 5/1-3/0 سانتیمتر قطر دارند، اغلب به صورت محدود و خمیده، حاوی ریشه های نا بجا و اسکار های فرورفته نامتراکم دایره ای شکل ساقه می باشند. بافت نسبتاً سخت و شکاف دار، سفید مایل به زرد،  با حلقه لایه زاینده (کامبیوم) زرد مایل به قهوه ای و نشاسته دار است.

 

خصوصیات ارگانو لپتیک:

رنگ سفید مایل به خاکستری تا زرد کهربائی، رایحه آن ویژه، طعم آن در ابتدا کمی شیرین که در ادامه کمی تلخ می شود. 

 اندام گیاهی پودر شده:

به رنگ سفید مایل به زرد، تکه هایی از کانال های رزینی حاوی ترشحات زرد رنگ، دسته هایی از اگزالات کلسیم ( با قطر 68-20 میکرو متر) به تعداد کم و با زوایای تیز، سلول های چوب پنبه ای مربع شکل یا چند وجهی با دیواره های نازک و موجی، آوند های مشبّک و نردبانی 56-10 میکرو متر قطر دارند. گرانول های نشاسته به وفور یافت می شوند، ساده، تقریباً کروی، نیم دایره یا چند وجهی نامنظم (به قطر 30-4 میکرو متر) به صورت تکی یا در گروه های 2 تا 4 تایی یافت می شوند.

 انتشار جغرافیایی:

مناطق کوهستانی چین (Manchuria)، جمهوری دمکراتیک مردمی کره، ژاپن، جمهوری کره و فدراسیون روسیه (سیبری شرقی). این گیاه به شکل تجاری به طور عمده با کشت تولید می شود.

 آزمایش های شناسایی عمومی:

آزمون های ماکروسکوپی و میکروسکوپی، آزمون های میکرو شیمیایی و آنالیز کروماتوگرافی لایه نازک (TLC).

 آزمایشات خلوص:

میکروبیولوژی:

 آزمایش برای وجود گونه های Salmonella در تمام محصولات ریشه جین سنگ باید منفی باشد. حد قابل قبول دیگر ارگانیسم ها در ادامه آمده است. برای محصولات جوشانده : باکتری های هوازی: کمتر از 107 عدد در گرم، قارچ: کمتر از 105 عدد در گرم و E. coli: کمتر از 102 عدد در گرم. برای محصولات خوراکی: باکتری های هوازی: کمتر از 105 عدد در گرم یا میلی لیتر ، قارچ ها: کمتر از 104 عدد در گرم یا میلی لیتر، اِنتروباکتر ها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 103 عدد در گرم یا میلی لیتر،  E. coli: صفر عدد در گرم یا میلی لیتر.

مواد آلی خارجی: بایستی کمتر از 2 % باشد.

خاکستر تام: کمتر از 2/4 % باشد.

خاکستر نا محلول در اسید: کمتر از 1 % باشد.

خاکستر سولفاته: کمتر از 12 % باشد.

مواد محلول در الکل: حداقل 14 % باشد.

باقیمانده ضد آفت ها:

باید مطابق با ملزومات ملّی هر کشور باشد. معمولاً حداکثر میزان باقیمانده Aldrin و Dieldrin در ریشه جین سنگ کمتر از 05/0 میلی گرم در کیلوگرم است. برای سایر ضد آفت ها به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی و دستورالعمل های کنترل رژیم غذایی به لحاظ آفت کش ها مراجعه شود.

فلزات سنگین:

سطوح توصیه شده برای سرب و کادمیوم به ترتیب کمتر از 10 و 3/0 میلی گرم در کیلوگرم در شکل دارویی نهایی گیاه است.

باقیمانده مواد رادیو اکتیو:

برای آنالیز استرامونیوم 90، ید 131، سزیم 134، سزیم 137 و پلوتونیوم 239 به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در زمینه روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی مراجعه شود.

آزمایشات تکمیلی تعیین خلوص:

آزمایش های شیمیایی و عصاره محلول در آب مطابق با ملزومات ملّی خاص هر کشور انجام شوند.

 

اندازه گیری های شیمیایی:

روش های میکرو شیمیایی، TLC و اسپکتروفوتومتری برای آنالیز کمّی و کیفی Ginsenosides به کار می رود. روش های کروماتوگرافی با کارایی بالا (HPLC) (17-15) و LC-MS نیز وجود دارند.

ساپونین های شاخص که به نام Ginsenosides شناخته می شوند حداقل به مقدار 5/1 % و به صورت Ginsenoside Rg1 (D-glucopyranosyl-1-glucopyranosyl-20-S protopanaxatriol با وزن مولکولی نسبی 800)  محاسبه می شوند.

 ترکیبات شیمیایی اصلی:

ترکیبات شیمیایی عمده ساپونین های تری ترپنی هستند. بیش از 30 ساپونین تری ترپنی بر پایه ساختار Dammarane و یکی (Ginsenoside RO) مشتق شده از Oleanolic acid     می باشد. ساپونین های Dammarane مشتقات Protopanaxadiol یا Protoanaxatriol هستند. اعضاء دسته اول شامل Ginsenosides Ra1-3, Rb1-3, Rc, Rc2, Rd, Rd2, ، Rh2 (20S)-ginsenoside Rg3 و Malonyl ginsenosides Rb1, Rb2, Rc, Rd هستند. نمونه هایی از ساپونین های Protoanaxatriol شامل Ginsenosides Re2, Re3, Rf, Rg1, Rg2, Rh1، 20-gluco-ginsenoside Rf و (20R)-ginsenosides Rg2 and Rh1 است. مهمترین این ها Ginsenosides Rb1, Rb2, Rc, Rd, Rf, Rg1   و فراوان ترین آن ها Rg1، Rb2 و Rb1 هستند.

 

اشکال دارویی:

 ماده گیاهی خام، کپسول یا قرص از داروی پودر شده، عصاره، نوشیدنی های تونیک، شراب و مکیدنی ها. در مکان خشک و خنک و در محفظه کاملاً بسته نگهداری شود.

 

کاربرد های پزشکی:

کاربرد های تایید شده توسط کار آزمایی بالینی:

 ریشه جین سنگ به عنوان یک عامل پیش گیری کننده و سلامت بخش برای افزایش ظرفیت جسمی و ذهنی، در موارد ضعف، خستگی، خستگی مفرط، از دست دادن تمرکز و در طول دوران نقاهت به کار   می رود.

 کاربرد های توصیه شده در فارماکوپه ها و طب سنتی:

ریشه جین سنگ به صورت بالینی در درمان دیابت به کار برده شده ولی مطالعات بیشتر بالینی در این زمینه مورد نیاز است. همچنین دارو در درمان ناتوانی جنسی، مهار سمیت کبدی و اختلالات گوارشی مثل گاستریت و زخم ها به کار می رود.

کاربرد های توصیه شده در طب عامیانه که در کار آزمایی بالینی یا تجربی تایید نشده است:

درمان بیماری های کبدی، سرفه، تب، سل، روماتیسم، استفراغ حاملگی، هایپوترمی، تنگی نفس و اختلالات عصبی.

فارماکولوژی:

فارماکولوژی تجربی:

نحوه عمل پیشنهادی برای ریشه جین سنگ دو گانه است. اول اینکه دارو اثری آداپتوژن دارد که باعث افزایش غیر اختصاصی در دفاع شخصی بدن در برابر عوامل استرس زای خارجی و ترکیبات شیمیایی مضر می شود. دوم اینکه دارو سبب بهبود فعالیت عمومی ذهنی و بدنی می شود. تیمار سلول های کشت شده پستانداران، بافت های جدا شده و مدل های حیوانی (در درجه اول موش سوری و موش رَت) با ریشه جین سنگ، قبل و در حین مواجهه با استرس فیزیکی، شیمیایی یا روانی، قابلیت سیستم های مدل مربوطه به مقاومت در برابر اثرات مخرّب ناشی از عوامل استرس زای مختلف را افزایش داد. این نتایج در موارد مسمومیت پرتوی، عفونت ویروسی و بار تومور، مسمومیت با الکل و تترا کلرید کربن، فقدان اکسیژن و فشار هایپو بوریک استرس دمایی یا نوری، استرس عاطفی، شوک الکتریکی یا تحرک محدود شده نشان داده شده اند. به احتمال زیاد مکانیسمی که دارو فعالیت خود را بروز می دهد از طریق محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال و از طریق تحریک سیستم ایمنی می باشد.

تجویز IP بخش ساپونینی جین سنگ به موش رَت یا جین سنوزید های Re, Rd, Rc, Rb2 و Rb1، سطح سرمی ACTH و کورتیکواسترون را افزایش داده است. تیمار با دگزامتازون که عملکرد هیپوفیز و هیپوتالاموس را متوقف می کند، مانع از آزاد سازی ACTH و کورتیکواسترون با واسطه ساپونین جین سنگ شده است و بنابراین اینکه افزایش سرمی کورتیکواسترون به وسیله جین سنگ به طور غیر مستقیم از طریق آزاد سازی ACTH از هیپوفیز صورت می گیرد اثبات می شود.

به نظر می رسد که حداقل سهمی از فعالیت تنظیم سیستم ایمنی جین سنگ مسئول اثر آداپتوژنی باشد. عصاره های الکلی ریشه جین سنگ فاگوسیتوز را به صورت برون تنی تحریک کرد، برای لنفوسیت های کشت شده انسانی محرک تقسیم سلولی بود، تولید اینترفرون را تحریک کرد و فعالیت سلول های کشنده طبیعی (NK Cells) را افزایش داد. تجویز IP عصاره ای از دارو به موش سوری ایمنی با واسطه سلولی علیه ویروس Semliki forest را تحریک کرد، سطوح آنتی بادی در برابر سلول های قرمز خونی (RBCs) گوسفندی و سلول های کشنده طبیعی را افزایش داد (57) و تولید اینترفرون را تحریک کرد.

بهبود در فعالیت ذهنی و بدنی در موش سوری و موش رَت پس از تجویز خوراکی یا IP دارو مشاهده شده است. تجویز خوراکی بخش ساپونینی جین سنگ به موش سوری، تحمل را افزایش و زمان شنا کردن را در آزمون های شنا افزایش داد. اثرات آداپتوژن ریشه جین سنگ عموماً به Ginsenosides آن نسبت داده می شود. نشان داده شده که جین سنوزید ها مکانیسم هموستاز سوخت در طول فعالیت بدنی طولانی را با افزایش ظرفیت ماهیچه های اسکلتی برای اکسیده کردن اسید های چرب آزاد به جای گلوکز برای تولید انرژی سلولی تغییر می دهند. همچنین گزارش شده که سایر ترکیبات متشکله ریشه جین سنگ مثل وانیلیک اسید و سالیسیلیک اسید فعالیت " ضد خستگی " در موش رَت داشته اند. علاوه بر این فعالیت آنتی اکسیدانی جین سنگ مرتبط با ترکیبات فلاونوئیدی و جین سنوزید ها بوده است. جین سنوزید ها، اندوتلیوم عروق تنفسی را در برابر صدمات ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کرد.

موش سوری که به آن عصاره جین سنگ یا جین سنوزید های Rb1, Rg2 به صورت خوراکی حین آزمون های واکنش غیر فعال پرهیز (passive avoidance response) تجویز شده بود بهبودی در قابلیت یادگیری نشان داد که به طور منفی توسط استرس تحت تاثیر قرار گرفت و موش های رَت در حفظ رفتار یاد گرفته شده بهبود نشان دادند. جین سنوزید های Rg1  و Rb1 ترکیبات موثر Nootropic دارو هستند و یاد گیری و حافظه را در حیوانات طبیعی و همچنین حیوانات با قوه تشخیص مختل شده بهبود بخشیده اند. نحوه عمل شامل افزایش در سنتز و آزاد سازی استیل کولین و کاهش سطح سروتونین مغزی می شود. در عروق خونی کرونر و مغزی، عصاره های ریشه جین سنگ گشادی عروق را سبب شده اند که جریان در نتیجه جریان خون مغزی و کرونری بهبود یافته است. به نظر می رسد که فعالیت گشاد کنندگی عروق        جین سنوزید ها در ابتدا در نتیجه شل شدن عضلات صاف عروق باشد. جین سنوزید ها اثرات منقبض کننده  نور اپی نفرین را در آئورت ایزوله مهار می کند و جذب Ca2+ 45 در غشاء و سارکولمای بافت قلب خرگوش را مهار می نماید. مهار جذب Ca2+ در غشاء عضله یکی از مکانیسم های گشاد کنندگی عروق است.

تعدادی از پلی پپتید ها و گلیکان های جدا شده از ریشه جین سنگ به ترتیب به نام های GP و Panaxans A-E هنگامیکه به صورت داخل صفاقی به موش سوری تجویز شده اند فعالیت کاهندگی قند خون از خود نشان می دهند. مشخص شده که دو تا از گلیکان ها؛ Panaxan A و Panaxan B باعث تحریک مصرف گلوکز کبدی از طریق افزایش فعالیت گلوکز-6- فسفات 1- دهیدروژناز، فسفوریلاز a و فسفوفروکتوکیناز شده است (72). Panaxan A سطح پلاسمایی انسولین یا حساسیت انسولین را تحت تاثیر قرار نداده اما Panaxan B از طریق تحریک ترشح انسولین از جزایر لوزالمعده و افزایش حساسیت انسولین با افزایش اتصال انسولین به گیرنده ها افزایش داده است. Panaxan ها پس از تجویز خوراکی فعال نیستند. تجویز GP (به صورت داخل وریدی یا زیر جلدی) به موش سوری یا موش رَت گلوکز خون و سطح گلیکوژن کبد را کاهش داد. همچنین ریشه جین سنگ حاوی شماری از دیگر ترکیبات با فعالیت کاهندگی قند خون است. آدنوزین جدا شده از عصاره آبی ریشه جین سنگ لیپوژنز و تجمّع cAMP سلول های چربی را افزایش داد و برخی از جین سنوزید ها لیپولیز با واسطه ACTH را مهار کردند، لیپوژنز تحریک شده با انسولین را سرکوب نمودند و آزاد سازی انسولین از جزایر لانگرهانس کشت داده شده را تحریک نمودند.

تجویز زیر جلدی عصاره جین سنگ رفتار جفت گیری رَت های نر را افزایش داد. علاوه بر این دارو تولید اسپرم را در رَت ها و بیضه خرگوش تحریک کرد و تحرک و بقای اسپرم های خرگوش را در خارج از بدن افزایش بخشید.

تجویز داخل معدی (Intragastric) یا داخل پوستی (Intradermal) عصاره اتانولی دارو به رَت ها ترشح معدی در نتیجه تحریک عصب واگ، Carbachol، Pentagastrin و هیستامین را کاهش داد و زخم های معدی به وجود آمده در نتیجه استرس یا انسداد دریچه پیلور را مهار کرد. فعالیت محافظت کبدی جین سنگ به صورت درون تنی و برون تنی نمایان شده است. تجویز داخل صفاقی عصاره ریشه جین سنگ به رَت های معمولی تیمار شده یا دگزامتازون شیمی خون رَت ها را تحت تاثیر قرار نداد اما سطوح خونی آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز را در حیوانات تیمار شده با دگزامتازون کاهش داد و بنابراین اثر محافظت کبدی را مشخص ساخت. با این حال مطالعه ای دیگر نشان داد که تزریق داخل صفاقی عصاره متانولی ریشه جین سنگ فعالیت محافظتی در برابر سمیت کبدی ایجاد شده در اثر تتراکلرید کربن در رَت نداشته است.

 

فارماکولوژی بالینی:

فعالیت ضد خستگی: نتایج مطالعات بالینی که عملکرد افزایش یافته و اثرات ضد قارچی عصاره جین سنگ را بررسی کرده اند در تضاد و تناقض با یکدیگرند و به طور کلی اغلب مطالعات موجود از ضعف روش شناسی، نبود کنترل های صحیح و استاندارد نبودن عصاره های جین سنگ به کار رفته رنج می برند. تاثیر تجویز طولانی مدت ریشه جین سنگ (2 گرم در روز به صورت خوراکی به مدت 4 هفته) بر استفاده از سوبسترا، تولید هورمون، دوام، متابولیسم و آگاهی کار در طول روزهای متوالی فعالیت بدنی خسته کننده در 11 کارآموز نیروی دریایی گزارش شد. تفاوت قابل ملاحظه ای بین گروه کنترل و گروهی که مکمل جین سنگ را دریافت می کرد مشاهده نشد. آزمایش بالینی دیگری با 8 شرکت کننده تفاوت قابل ملاحظه ای بین تجویز دارونما و جین سنگ پس از 7 روز درمان در طول ورزشی خسته کننده نشان نداد.  یک مطالعه تصادفی دو سوکور و ضربدری اثرات جین سنگ بر عملکرد های متابولیسمی، تنفسی و گردش خون در طول فعالیت بدنی در حداکثر آن در 50 مرد (بین 21 تا 47 سال) را بررسی کرد. بارِ کارب تام تحمل شده و دریافت حداکثری اکسیژن به طور قابل توجهی پس از تجویز جین سنگ در مقایسه با دارونما بالاتر بود. در بارِ کاری یکسان، مصرف اکسیژن، سطح لاکتات پلاسما، تهویه، تولید CO2 و سرعت ضربان قلب در طول فعالیت بدنی همگی در گروه درمانی با جین سنگ پایین تر بودند. نتایج نشان داد که فرآورده های جین سنگ به طور موثری ظرفیت کاری شرکت کنند گان را با  بهبود مصرف اکسیژن افزایش می دهد. در مطالعه ای ضربدری و کنترل شده با دارو نما اثرات جین سنگ بر تناسب فیزیکی 43 مرد ورزشکار سه گانه بررسی شد. به شرکت کنند گان 200 میلی گرم و دو بار در روز برای دو دوره متوالی ده هفته ای از یک فرآورده جین سنگ داده شد. تغییرات قابل توجهی در طول دوره ده هفته ای اول مشاهده نشد اما به نظر رسید که مصرف جین سنگ در طول دوره ده هفته ای دوم مانع از دست دادن تناسب فیزیکی (با محاسبه پالس اکسیژن و دریافت اکسیژن) می شود. در 2 مطالعه دیگر با ورزشکارانی که به آن ها 100 میلی گرم از عصاره استاندارد شده جین سنگ، 2 بار در روز و به مدت 9 هفته داده می شد، بهبود قابل توجهی در ظرفیت هوازی و کاهش لاکتات خون و ضربان قلب گزارش شد. اما در هیچ یک از دو مطالعه گروه کنترل با دارو نما به کار گرفته نشد. گسترش بیشتر ای ن مطالعات با به کار گیری آزمون های کنترل شده با دارو نما و دو سو کور، بهبود قابل توجهی را در گروه جین سنگ در مقایسه با گروه دارو نما نشان داد. نتایج مشابهی در دیگر مطالعه بر روی ورزشکاران گزارش شد و تفاوت بین دو گروه جین سنگ و دارو نما تا حدود 3 هفته پس از آخرین دز جین سنگ باقی ماند. در یک مطالعه ضربدری، دو سو کور و کنترل شده با دارو نما در پرستاران خسته شب اثرات تجویز 1200 میلی گرم ریشه جین سنگ ارزیابی شد و نتایج آن با اثرات دارو نما و اثر بر روی پرستاران روز کار مقایسه شد. درجه های آزمون های وضع روانی، انگیزه و عملکرد عمومی نشان می داد که جین سنگ آن ها را بهبود بخشیده و در نتیجه مطالعه تایید می کرد که جین سنگ اثر ضد خستگی دارد.

در مطالعه ای دیگر، کنترل شده با دارو نما و دو سو کور، عصاره های آبی و استاندارد شده جین سنگ جهت بررسی اثر تنظیم ایمنی آزموده شدند. 60 داوطلب سالم به سه گروه 20 تایی تقسیم شدند و به هر یک از آنان 100 میلی گرم از عصاره آبی جین سنگ یا 100 میلی گرم عصاره جین سنگ استاندارد شده و یا دارو نما، هر 12 ساعت و به مدت 8 هفته داده شد. نمونه های خونی گرفته شده از داوطلبان افزایش در کموتاکسی (حرکت سلول ها در جهت ماده شیمیایی) گلبول های سفید با هسته های چند شکل (Polymorphonuclear)، شاخص فاگوسیتوز و شمار تام لنفوسیت های T4 و T3 پس از 4 و 8 هفته از درمان با جین سنگ در مقایسه با گروه دارو نما نمایان ساخت. گروهی که عصاره استاندارد شده را دریافت می کرد. همچنین نسبت T4 به T8 و فعالیت سلول های کشنده طبیعی (NK cells) افزایش یافت. جمع بندی این مطالعه نشان داد که عصاره جین سنگ سیستم ایمنی را در انسان تحریک کرده و عصاره استاندارد شده موثرتر از عصاره آبی بوده است.

فعالیت سایکو موتور:

یک مطالعه بالینی دو سو کور کنترل شده با دارو نما اثر عصاره جین سنگ استاندارد شده (100 میلی گرم، دو بار در روز برای 12 هفته) را  بر روی عملکرد سایکو موتور در 16 فرد سالم بررسی کرد. آزمون های متفاوت انجام گرفته اثر مطلوبی را بر تمرکز، تحلیل، عملکرد جامع قوه حسی و زمان واکنش شنوایی به دست آورد. نتیجه حاصل نشان داد که در بهبود عملکرد های خاص سایکو موتور در افراد سالم دارو بر دارو نما برتری دارد.

فعالیت ضد دیابت:

در مطالعات بالینی نشان داده شده که ریشه جین سنگ اثرات مفیدی در بیماران دیابتی وابسته و غیر وابسته  به انسولین دارد. تجویز خوراکی قرص های جین سنگ(200 میلی گرم روزانه برای 8 هفته) به 36 بیمار غیر وابسته به انسولین، وضع روانی را ارتقا داد، عملکرد فیزیکی را بهبود بخشید، گلوکز خون ناشتا و غلظت Aminoterminal protopeptide of type II procollagen و هموگلوبین متصل به قند را کاهش داد.

ناتوانی جنسی:

عصاره های جین سنگ تولید اسپرم را در مردان بهبود بخشیده و ممکن است منافعی در درمان ناتوانی جنسی داشته باشد. به نظر می رسد که در این زمینه جین سنوزید ها با اثر کاهش سطح پرولاکتین خون و افزایش میل جنسی از ترکیبات فعال باشند. در یک مطالعه بالینی 90 بیمار با نقص عملکرد نعوظ با ساپونین های جین سنگ (600 میلی گرم در روز به صورت خوراکی) درمان شدند. در نتیجه درمان استحکام، تورّم و میل جنسی بهبود یافت ولی تواتر مقاربت جنسی تحت تاثیر قرار نگرفت.

 

 موارد منع مصرف:

موردی وجود ندارد.

 هشدار ها:

اطلاعاتی در این زمینه موجود نیست.

 

موارد احتیاط ها:

احتیاط های عمومی:

از آنجا که مصرف جین سنگ ممکن است به مقدار کمی سطح گلوکز خون را کاهش دهد بیماران دیابتی قبل از مصرف جین سنگ بایستی با پزشک مشورت کنند.

تداخلات دارویی:

2 گزارش از یک تداخل دارویی بین ریشه جین سنگ و Phenelzine (مهار کننده مونو آمینو اکسیداز) وجود دارد. اهمیت بالینی این تداخل ارزیابی نشده است.

تداخلات دارو و آزمایشات تشخیصی: موردی گزارش نشده است.

سرطان زایی، جهش زایی و اختلال در باروری:

ریشه جین سنگ به صورت برون تنی سرطان زا نبوده و اثری بر توانایی تولید مثل ندارد.

بارداری: ایجاد نقص در جنین (تراتوژن):

ریشه جین سنگ به صورت برون تنی باعث ایجاد نقص جنینی         نمی شود.

بارداری: اثرات غیر تراتوژن:

بی خطری ریشه جین سنگ برای مصرف در دوران بارداری اثبات نشده است.

مادران شیرده:

 ترشح ترکیبات ریشه جین سنگ به شیر پستان و اثرات آن بر نوزاد اثبات نشده است.

مصرف در کودکان:

بی خطری و اثر بخشی مصرف جین سنگ در اطفال اثبات نشده است.

 

عوارض ناخواسته:

تحقیقات مختلفی که عصاره ریشه جین سنگ را با روش های مختلف سم شناسی سنتی در 5 مدل حیوانی مختلف مطالعه کرده اند هیچگونه سمیت حاد یا مزمنی از عصاره را گزارش نکرده اند.

بر پایه مصرف دراز مدت ریشه جین سنگ و عدم شیوع نسبی اثرات جانبی قابل توجه و واضح، نتیجه حاصل شد در صورتی ریشه جین سنگ که در دز های توصیه شده مصرف شود با اثرات ناخواسته جدی همراه نیست. با این حال در مطالعه باز Siegel 133بیمار که مقادیر بالای جین سنگ را بلعیده بودند گزارش شد که منجر به افزایش فشار خون، نا آرامی، تحریک پذیری، اسهال، ضایعات جوش مانند پوستی و بی خوابی شده بود و در مجموع سندرم سوء مصرف جین سنگ (GAS) نامیده شد. آنالیز این گزارش نشان داد که کنترل یا آنالیزی برای تعیین نوع جین سنگ مصرف شده یا اجزاء تشکیل دهنده فرآورده های مصرف شده انجام نگرفته و مقادیر مصرف شده به وضوح بیش از اندازه بوده اند (تا حد 15 گرم در روز، در حالیکه دز توصیه شده روزانه 5/0 تا 2 گرم است). وقتی دز به حد 7/1 گرم در روز کاهش داده شد علائم سندرم به ندرت یافت شد. بنابر این تنها نتیجه ای که می تواند به درستی از مطالعه Siegel استخراج شود این است که بایستی از مصرف مقادیر بسیار زیاد و کنترل نشده محصولات جین سنگ اجتناب نمود. یک مورد از آرتریت مغزی در ارتباط با مصرف جین سنگ در یک بیمار که دز بالایی از یک عصاره اتانولی ریشه (حدود 6 گرم در یک وعده) را مصرف کرده بود گزارش شده است. با این حال دوباره نوع و کمیّت عصاره جین سنگ گزارش نشده بود. 2 مورد از میدریاز و اختلال در تطابق همراه با سرگیجه پس از بلع دز های زیاد (9-3 گرم) از یک نوع مشخص نشده فرآورده جین سنگ گزارش شده است.

اثرات جانبی شبه استروژنی در زنان قبل از یائسگی و یائسه پس از مصرف جین سنگ گزارش شده است. 7 مورد از درد سینه و یک مورد از خونریزی واژینال در زنی یائسه پس از مصرف محصولات نامشخص جین سنگ گزارش شده است. همچنین افزایش میل جنسی در یک زن پیش یائسه گزارش شده است. مطالعات اختصاصی روی اثرات جانبی هورمونی بالقوه جین سنگ با یک عصاره جین سنگ استاندارد شده انجام شده است. تحت شرایط فیزیولوژیک تداخلی بین عصاره جین سنگ و گیرنده های استروژنی جدا شده از رحم موش رَت بالغ یا گیرنده های پروژسترونی دیواره رحم انسان وجود ندارد. علاوه بر این مطالعات بالینی نشان داده که عصاره استاندارد شده جین سنگ باعث تغییر در حالت هورمونی مردانه و زنانه نشده است.

 

مقدار مصرف:

در صورتی که دستور دیگری داده نشده، دز روزانه (صبح گاه مصرف شود): جوشانده ریشه خشک شده 5/0 تا 2 گرم است. دز دیگر فرآورده ها بایستی در این تطابق محاسبه شود.

 

دارو های تجارتی موجود در بازار جهانی از Radix ginseng:

موارد زیر قابل توجه به شرح زیر است:

 

 

راهنما: نام فرآورده (کارخانه سازنده کشور/کشور های سازنده): /شکل دارویی/: نوع اکیناسه به کار  رفته (گاهی ذکر نشده). مصرف: کاربرد توصیه شده توسط شرکت سازنده.

 

Ø     Ginsana ( آرژانتین، کانادا، چک، آلمان، ایتالیا، مالزی، پرتغال، روسیه، سنگاپور، سویس، تایلند). مصرف: تونیک.

Ø     Herbaccion bioenergizante آرژانتین). مصرف : تونیک.

Ø     Herbal stress relief ( استرالیا). مصرف: استرس.

Ø     Gerimax tonique ( فرانسه). مصرف: تونیک.

Ø     Ardey-aktivآلمان). مصرف: تونیک.

Ø     Corisota vitaltonikum N ( آلمان).

Ø     Hevert-Aktivon mono ( آلمان).

Ø     IL HWA (- آلمان).

Ø     Orgaplasma (- آلمان).

Ø     Ginsana ton (ایتالیا).

Ø     Ginsex (- برزیل).

Ø     Raigin ( مکزیک). مصرف: تونیک.

Ø     Rutying ( مکزیک). مصرف: تونیک.

Ø     Sanjin royal jelly ( مکزیک). مصرف: تونیک.

Ø     Gerimax ginseng ( روسیه). مصرف: تونیک.

Ø     Bio star ( اسپانیا). مصرف: تونیک.

Ø     Ginseavita (  سویس). مصرف: تونیک.

Ø     Ginsroy ( تایلند). مصرف: تونیک.

Ø     Korseng ( انگلستان). مصرف: تونیک.

Ø     Red kooga ( انگلستان). مصرف: تونیک.

فرآورده های ترکیبی جین سنگ در دنیا بدین قرار ند:

راهنما: نام فرآورده (کارخانه سازنده کشور سازنده): /شکل دارویی/: ترکیبات یا گیاهان متشکله. مصرف: کاربرد توصیه شده توسط شرکت سازنده.

 

v    Dynamisan (آرژانتین). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه،      جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Herbaccion ginseng magnesio (آرژانتین). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Optimia Fem.: Pollen، جین سنگ، ویتامین ها. مصرف: تونیک.

v    Optimine plus (آرژانتین). هیدرو کلراید یوهمبین، Pollen، جین سنگ، ویتامین E. مصرف: اختلال نعوظ.

v    Total magnesino con ginseng (آرژانتین). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Total magnesio con vitamins Y minerals ( آرژانتین). منیزیم کلراید، منیزیم سولفات، منیزیم کربنات، جین سنگ، کافئین.مصرف: تونیک.

v    Vifortol (آرژانتین). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Bioglan ginsynergy ( استرالیا). جین سنگ، ریشه Eleutherococcus centicosis، Whithania somnifera، Panax quinquefolium. مصرف: تونیک.

v    Extralife extra-brite (استرالیا). جینکو بیلوبا، جین سنگ، لسیتین. مصرف: بیماری آلزایمر، اختلالات عملکرد ذهنی.

v    Ginkgo biloba plus (استرالیا). جینکو بیلوبا، کراتاگوس، جین سنگ. مصرف: مشکلات عروق محیطی، وز وز گوش.

v    Ginkgo complex ( استرالیا). جینکو بیلوبا، کراتاگوس، جین سنگریا، دی آلفا توکوفریل شسید سوکسینات. مصرف: بیماری های عروق محیطی و مغزی.

v    Glycrrhiza complex ( استرالیا). شیرین بیان، Avena، میوه Rose، ویتامین ها، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Infant tonic (استرالیا). آسیثد آسکوربیک، Kola، علف چای، جین سنگ، گزنه، Aurum mur.، Calc. phos.، Ferrum met.، Ferrum phos.، Kali phos.، Mag. Phos.، Phosphoricum acidum,. مصرف: تونیک.

v    Irontone (استرالیا). Angelica، اسید آسکوربیک، Kola، فروس سولفات، علف چای، جین سنگ، Aurum muriaticum، Calcarea phosphoris، Ferrum metalicum، Pherrum phosphoricum، Kali phosphoricum،  Mag. phosphorica، Phosphoric acid. مصرف: تونیک.

v    Panax complex (استرالیا). Avena، Fenugreek، Alfalfa، جین سنگ، مولتی ویتامین. مصرف: تونیک.

v    Vitatona ( استرالیا). Angelica، اسید آسکوربیک، Kola nitida، ویتیمین های گروه B، علف چای، جین سنگ، Urtica urens، Aurum muriaticum، Calcarea phosphorica، Ferrum metalicum، Pherrum phosphoricum، Kali phosphoricum، Mag. Phosphorica، فسفوریک اسید. مصرف: تونیک.

v    Germix plus ( اطریش). مولتی ویتامین، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    ProAktiv ( اطریش). مولتی ویتامین، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Gerin ( برزیل). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Poliseng ( برزیل). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Gincosan (شیلی، Pharmaton جمهوری چک و سویس). جینکو بیلوبا، جین سنگ. مصرف: اختلالات عملکرد مغز.

v    Thalgo tonic (فرانسه). Spirulina، منیزیم، جین سنگ، ویتامین. مصرف: تونیک.

v    Tonactil (فرانسه). Kola، جین سنگ، Asthenia. مصرف: تونیک.

v    Peking ginseng royal jelly N (آلمان). جین سنگ، Codonopsis pilosulue، عسل. مصرف: تونیک.

v    Cervusen (هنگ کنگ). Deer anther cartilage، جین سنگ، Deer ligament. مصرف: استئو آرتریت.

v    Alvear con ginseng (ایتالیا). جین سنگ، عسل، Royal jelly، Myrtillus. مصرف: مکمل غذایی.

v    Apergan (ایتالیا). Royal jelly، گلوکز، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Bioton (ایتالیا). Royal jelly، عسل، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Fon wan ginsenergy (ایتالیا). Royal jelly، عسل، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Four-ton (ایتالیا). Guarana، Damiana، جین سنگ،          Royal jelly . مصرف: مکمل غذایی.

v    Ginsana ton (ایتالیا). جین سنگ، روی. مصرف: تونیک.

v    Neo plus (ایتالیا). Royal jelly، Pollen، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Ottovis (ایتالیا). Royal jelly، جین سنگ، روغن جوانه گندم، لسیتین سویا، Pollen. مصرف: تونیک.

v    30 Plus (مالزی). جین سنگ، Ashwagandha. مصرف: تونیک.

v    Adult citrex multivitamin+ginseng+Omega 3 (مالزی). مولتی ویتامین، جین سنگ، امگا 3 دریایی. مصرف: مکمل غذایی.

v    Total man (مالزی). جین سنگ، Saw palemetto، Sarsaparilla، Centell، جینکو بیلوبا، سیر، Parsley، Damiana، زنجبیل، شیرین بیان، اکیناسه، فلفل. مصرف: ناراحتی های پروستات، تونیک.

v    Doppelherz ginseng Aktiv (روسیه). جین سنگ، هیدرو کلرید پیریدوکسین، نیکوتینامید، کافئین. مصرف: تونیک.

v    Doppelherz vitalotonik (روسیه). کراتاگوس، Lupulus، علف گربه، بادرنجبویه، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Activex 40 plus (آفریقای جنوبی). جین سنگ، Muria puama، ویتامین ها، مواد معدنی، Kelp، هیدروکلرید لیزین،. مصرف: تونیک.

v    Gin-vita (سنگاپور). جین سنگ، Oryzanol، اسید آسکوربیک، توکوفرول استات، Fursultiamine، هیدروکلرید پیریدوکسین، Riboflavin tetrabutyraye، هیدروکلرید پیریدوکسین. مصرف: مکمل غذایی.

v    Energysor (اسپانیا). جین سنگ، Eleutherococcus، Damiana. مصرف: رفع خستگی، تونیک.

v    Redseng polivit (اسپانیا). مولتی ویتامین، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Ton Was (اسپانیا). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی.

v    Vigortonic (اسپانیا). ویتامین های گروه B، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Biovital ginseng (سویس). جین سنگ، کافئین، لسیتین، Rutoside sodium sulfate، ویتامین ها، مواد معدنی. مصرف: تونیک.

v    Burgerstein topvital (سویس). مولتی ویتامین، املاح معدنی، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v     (Gisland سویس). ویتامین ها، املاح معدنی، اسید های آمینه، جین سنگ. مصرف: مکمل غذایی، تونیک.

v    Imuvit (سویس، Reuckert - تایلند). ویتامین ها، املاح معدنی، جین سنگ. مصرف: تونیک.

v    Triallin (سویس). جین سنگ، سیر، کراتاگوس، جینکو بیلوبا. مصرف: مشکلات مغزی، سرگیجه.

v    Vigoran (سویس). جین سنگ، Deanol hydrogen tartrate، منیزم اروتات. مصرف: تونیک. *

v    Imugins (تایلند). جین سنگ، ویتامین ها، املاح معدنی. مصرف: تونیک.

v    Multilim RG (تایلند). جین سنگ، Royal jelly، ویتامین ها، املاح معدنی. مصرف: تونیک.

v    Revitan (تایلند). جین سنگ، ویتامین ها، املاح معدنی،. مصرف: تونیک.

v    Red kooga co-Q-10 and ginseng regina royal concorde (انگلستان). جین سنگ، Ubidecarenone. مصرف: تونیک.

 

 کاربرد جین سنگ در طب سنتی و مصرف دارویی آن در ایران:

 موردی وجود ندارد

 

 

مصرف دارویی جین سنگ در زمان کنونی در ایران:

فرآورده ای که درآن تنها از گیاه اکیناسه استفاده شده است:

"جین سین"(گل دارو). قرص Sugar coated. مصرف: تونیک.

توضیح:

           تونیک (Tonic): واژه ای نسبتا مبهم است، به طور کلی به ترکیبات یا دارو هایی که دارای اثرات مثبت بر بدن هستند اطلاق می شود. در اینجا به معنی اینکه اثر تقویت کنندگی برای عضلات و اعصاب دارد.

 

[ سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧ ] [ ٩:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مهدی وزیریان ]

 

نام دارو: Echiherb

(تصویر: به زودی...)

کارخانه سازنده: گل دارو

File:Echinacea angustifolia.jpg

گیاه Echinacea angustifolia

 

File:Echinacea pallida butterfly MN 2007.JPG

گیاه Echinacea pallida

تعریف (Definition):

گیاه تام Echinacea purpurea شامل بخشهای هوایی خشک شده Echinacea purpurea (L.) Moench   برداشت شده در زمانی که گل ها کاملاً باز شده اند (از خانواده کاسنی) می باشد.

 اسامی مترادف (Synonyms):

Echinacea purpurea (L.) Moenchfh  با نامهای زیر نیز در متون علمی وجود دارد:

Brauneria purpurea (L.) Britt., Echinacea intermedia Lindl., E. purpurea (L.) Moench f., E. purpurea (L.) Moench var. arkansana Steyerm., E. speciosa Paxt., Rudbeckia purpurea L., R. hispida Hoffm., R. serotina Sweet.

خانواده کاسنی ((Asteraceae به نام کمپوزیته (Compositae) هم شناخته می شود.

 اسامی بومی منتخب (Selected vernacular names):

Coneflower, purple coneflower herb, purpurfarbener Igelkopf, purpurfarbene     Kegelblume, purpurfarbener Sonnenhut, red sunflower, roter Sonnenhut  .

 توصیف (Description):

گیاهی علفی، چند ساله و مقاوم با ساقه های راست و محکم، شاخه دار، کرک دار یا بدون کرک به بلندی 60 تا 180 سانتی متر. برگ های پایه تخم مرغی تا تخم مرغی- نیزه ای، نوک تیز، به وضوح دندانه دندانه. دم برگ ها تا 25 سانتی متر طول دارند، تیغه ها تا 20 سانتیمتر طول و 15 سانتی متر عرض دارند. تیغه ها با شیب تندی به سمت پایه باریک می شوند. اغلب قلبی شکل، بال دار بر روی دم برگ، 3 تا 5 رگبرگ دارند، برگ های ساقه ای در پایین دم برگ دار و در بالا بدون دم برگ هستند، 7 تا 20 سانتی متر طول و 5/1 تا 8 سانتی متر پهنا دارند، به طور درشتی دندانه دار تا صاف، زبر در هر دو سطح با لمس دست، براکته نیزه ای خطی، سست، صاف، در سطح خارجی کرک دار، مژه دار، که به کاه می رسد. خوشه های گل 5/1 تا 3 سانتی متر طول و 5 تا 10 میلی متر پهنا دارند و به رنگ بنفش هستند. طول میخک ها 9 تا 13 میلی متر است. ریشک به اندازه نصف طول بدنه است و تاج صفحه ای گل 5/4 تا 5/5 میلی متر طول دارد. لُب ها 1 میلی لیتر طول دارند. دانه ها 4 تا 5/4 میلی متر هستند. تارهای گرداگرد میوه یک تاج کوتاه تحتانی با  دندانه های یک اندازه. دانه های گرده به رنگ زرد، 19 تا 21 میکرو متر قطر دارند. کروموزوم ها هاپلوئید و به تعداد 11 عدد  می باشند.

 اندام مورد استفاده گیاه (Plant material of interest): بخش هوایی خشک شده یا تازه

ظاهر عمومی (General appearance):

خصوصیات ماکروسکوپی گیاه تام Echinacea purpurea در بخش توصیف شرح داده شد.

خصوصیات ارگانولپتیک:

رایحه آن معطّر و ملایم است. طعم آن در ابتدا شیرین است که به سرعت تلخ می شود.

خصوصیات خرده نگاری:

این بخش برای مطالعات گیاه شناسی اندام های مختلف گیاه به صورت تخصصی نگاشته شده است و علاقمندان به مطالعات شکل شناسی میکروسکوپی گیاه می توانند به مرجع شماره 9 مراجعه کنند.

اندام گیاهی پودر شده:

در حال حاضر توصیفی برای اندام گیاهی پودر شده موجود نیست.

 انتشار جغرافیایی:

E. purpurea بومی حوزه زهکشی آتلانتیک ایالات متحده آمریکا و کانادا است. مراکز پراکنش آن در ایالات Arkansas، Kansas، Missouri و Oklahama در ایالات متحده آمریکا ست. E. purpurea به صورت یک گیاه دارویی در بخش هایی از آفریقای شمالی و شرقی و در اروپا کشت شده است. 

 آزمایش های شناسایی عمومی:

آزمون ماکروسکوپی و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارائی بالا (HPLC)  و  اجزاء لیپوفیل و Chicoric acid در عصاره های متانولی.

 

آزمایش های خلوص:

میکروبیولوژی:

 آزمایش برای وجود گونه های Salmonella در گیاه تام E. purpurea باید منفی باشد. حد قابل قبول دیگر ارگانیسم ها در ادامه آمده است. برای محصولات جوشانده: باکتری های هوازی: کمتر از 107 عدد در گرم، قارچ: کمتر از 105 عدد در گرم و E. coli: کمتر از 102 عدد در گرم. برای محصولات خوراکی:   باکتری های هوازی: کمتر از 105 عدد در گرم یا میلی لیتر ، قارچ ها: کمتر از 104 عدد در گرم یا میلی لیتر، اِنتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 103 عدد در گرم یا میلی لیتر، E. coli: صفر عدد در گرم یا میلی لیتر. برای مصرف خارجی: باکتری های هوازی: کمتر از 102 در گرم یا میلی لیتر، قارچ: کمتر از 102 عدد در گرم یا میلی لیتر و انتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 101 عدد در گرم یا میلی لیتر.

باقیمانده  ضد آفت ها:

باید مطابق با مقررات ملّی هر کشور باشد. معمولاً حداکثر میزان باقیمانده از Aldrin و Dieldrin در گیاه تام E. purpurea کمتر از 05/0 میلی گرم در کیلوگرم است. برای سایر ضد آفت ها به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی و دستورالعمل های کنترل رژیم غذایی به لحاظ آفت کش ها ( مراجعه شود.

فلزات سنگین:

 سطوح توصیه شده برای سرب و کادمیوم به ترتیب کمتر از 10 و 3/0 میلی گرم در کیلوگرم در شکل نهایی داروی گیاهی است.

باقیمانده مواد رادیواکتیو:

 برای آنالیز استرامونیوم 90، ید 131، سزیم 134، سزیم 137 و پلوتونیوم 239 راهبرد به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در زمینه روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی مراجعه شود.

آزمایشات تکمیلی تعیین خلوص:

آزمایشات شیمیایی و آزمایش های مقدار خاکستر نامحلول در اسید، عصاره محلول در اتانول رقیق شده، مواد آلی خارجی، رطوبت، خاکستر تام و عصاره محلول در آب مطابق با ملزومات ملّی خاص هر کشور انجام شوند.

اندازه گیری های شیمیایی:

برای حضور روغن فرّار (32/0- 08/0 %) و chicoric acid (1/3-2/1 %) (4). آنالیز کمّی Echinacoside، Chicoric acid، Isobutylamides و دیگر ترکیبات تشکیل دهنده به وسیله کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا (HPLC). آنالیز کمّی آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید به وسیله کرماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا.

 

ترکیبات شیمیایی اصلی:

شماری از ترکیبات شیمیایی شامل آلکامید ها، پُلی آلکن ها، پُلی آلکین ها، مشتقات کافئیک اسید و  پُلی ساکارید ها شناسایی شده اند. روغن فرّار در میان سایر ترکیبات حاوی borneol، bornyl acetate، germacrene D، caryophyllene، pentadeca-8-(Z)-en-2-one و  caryophyllene epoxide  است .

ایزوبوتیل آمید های با زنجیره های مستقیم اسیدهای چرب 11 تا 16 کربنی با اتصالات اُلِفینی یا استیلنی (یا هر دو) با ایزومر ایزوبوتیل آمید های –tertanoic acid(2E, 4E, 8Z, 10E/Z) در بخش های هوایی گیاه تام E. purpurea یافت می شوند. شیکوریک اسید مشتق از استر کافئیک اسید ترکیب موثره اصلی این دسته از ترکیبات است که در بخش های هوایی E. purpurea با غلظتی حدود 1/3-2/1 % یافت می شود. استر متیل شیکوریک اسید و دیگر مشتقات نیز حضور دارند.

ترکیبات پلی ساکاریدی گیاه تام E. purpurea بر دو دسته اند: یک Heteroxylan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 35000 (مثل PS-I) و یک Arabinorhamnogalactan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 45000 (مثل PS-II). سایر ترکیبات شامل مقادیر اندکی از آلکالوئید های پیرولیزیدین (Tussiliagine  (006/0 %) و Isotussilagine). در این غلظت، آلکالوئیدها غیر سمی به حساب می آیند و از آن جا که  این آلکالوئید ها فاقد حلقه 1و2 اشباع نشده Necine آلکالوئید هایی مثل Senecionine (ساختار آن در شکل آمده است) از گونه های Senecio هستند آن ها را فاقد توانایی در ایجاد اثرات سمّی بر کبد به حساب می آورند.

 

اشکال دارویی:

 بخش های هوایی پودر شده، عصاره تغلیظ شده، فرآورده های جالینوسی و محصولات وابسته به آن برای مصارف موضعی و خوراکی.

 

کاربرد های پزشکی:

کاربرد های تایید شده توسط کارآزمایی کلینیکی:

 گیاه تام E. purpurea به صورت خوراکی در درمان حمایتی سرماخوردگی و عفونت های مجاری تنفّسی و ادراری تجویز می شود. به نظر می رسد که اثرات مفید در درمان این عفونت ها عموماً از طریق تحریک سیستم ایمنی صورت می پذیرد. مصارف موضعی شامل تسریع بهبود زخم و درمان موارد التهابی پوست است.

کاربرد های توصیه شده در طب عامیانه که در کارآزمایی بالینی تایید نشده است:

درمان عفونتهای قارچی، عوارض جانبی پرتو درمانی، آرتریت روماتوئید، مسمومیت های خونی و غذایی.

فارماکولوژی:

فارماکولوژی تجربی:

ادعاهای اخیر در مورد اثر بخشی E. purpurea به عنوان محرّک سیستم ایمنی بر پایه مطالعات علمی زیاد هستند. اثر تحریک ایمنی با 3 مکانیسم حاصل می شود: فعال شدن فاگوسیتوز و تحریک فیبروبلاست ها، افزایش فعالیت تنفسی و افزایش جا به جایی لکوسیت ها. توان فعال کردن فاگوسیتوز عصاره استاندارد شده بخش های هوایی E. purpurea تعیین شده است. عصاره تغلیظ شده لیوفیلیزه گیاه تام E. purpurea به صورت برون تنی به شکل قابل توجهی درصد گرانولوسیت های فاگوسیتوز کننده را افزایش داده و فاگوسیتوز ذرات قارچ را تحریک کرده است. مهار فعالیت هیالورونیداز، تحریک فعالیت قشر کلیه، تحریک تولید Properdin (یک پروتئین سرمی که می تواند ویروس ها و باکتری ها را بی اثر کند) و تحریک تولید اینترفرون نیز پس از درمان با E. purpurea گزارش شده است. فعالیت فارماکولوژیک گونه های اکیناسه به 5 بخش ترکیبات؛ آلکامیدها، مشتقات کافئیک اسید، پُلی آلکین ها، پُِلی آلکن ها و پلی ساکارید ها به علاوه روغن فرّار نسبت داده شده است. در عصاره های الکلی E. purpurea، آمید های لیپوفیل، آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید، به واسطه تحریک فاگوسیتوز گرانولوسیت های چند شکل    هسته ای نوتروفیل (PMNGs) در فعالیت تحریک ایمنی شرکت می کنند. نشان داده شده که پلی ساکارید های با وزن مولکولی بالا، شامل Heteroxylan، که فاگوسیتوز را فعال می کند، و آرابینوگالاکتان، که آزاد سازی عامل نکروز کننده تومور (TNF) و تولید اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا را تسهیل می کند در فعالیت عصاره های آبی و داروی پودر شده که به صورت خوراکی مصرف  می شود دخیل است. به نظر می رسد که مجموع فعالیت تحریک ایمنی عصاره های آبی و الکلی اکیناسه به اثرات تجمعی چند ترکیب وابسته است.

استفاده موضعی عصاره های اکیناسه به طور سنتی برای تسریع بهبود زخم استفاده می شده است. اولین کار بر روی مکانیسم این عمل توسط Bǜsing منتشر گردید که اثر گونه های اکیناسه را بر هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی مورد تحقیق قرار داد.

 به نظر می رسد که مهار هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی عفونت را متمرکز می کند و از انتشار عوامل مسبّب آن به سایر نقاط بدن جلوگیری به عمل می آورند. به علاوه فعالیت مستقیم آنتی هیالورونیدازی، اثری غیر مستقیم بر سیستم هیالورونیک اسید- هیالورونیداز نیز گزارش شده است. ظاهراً تحریک تولید بافت جدید با افزایش فعالیت فیبروبلاست ها، تحریک فاگوسیتوز خونی و بافتی در این مکانیسم دخیل است.

به نظر می رسد که بخش پلی ساکاریدی (Echinacin B) بهبود زخم را  به وسیله تشکیل یک کمپلکس هیالورونیک اسید- پلی ساکارید  که به طور غیر مستقیم منجر به مهار هیالورونیداز میگردد تسریع می کند.

در آزمایشات برون تنی، عصاره اتانولی (65 % حجمی) از گیاه تام E. purpurea تجمع کُلاژن به وسیله فیبروبلاست موشی را مهار کرده که این نتیجه با اندازه گیری قطر شبکه کلاژن به دست آمده است.

ماکروفاژ های موشی پیش خورد شده با پلی ساکارید ها یی که از بخش شناور سطحی کشت سلولی گیاه تام  E. purpurea جدا شدند، تولید TNFα، اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا-2 و سمیّت سلولی علیه سلول های توموری و میکرو ارگانیسم ها (Leishmania enreittii) را افزایش داد.

پلی ساکارید های خالص جدا شده از کشت سلولی E. purpurea در مقیاس وسیع، تحرک ذاتی لکوسیت های با هسته چند سلولی (PMN) را تحت آگار نرم افزایش بخشیده و قابلیت این سلول ها را برای کشتن Staphylococcus aureaus ارتقا داده اند.

مونوسیت های انسانی برای ترشح TNFα، اینترلوکین-1 و اینترلوکین-6 فعال شدند در حالیکه بیان آنتی ژن های لکوسیت های انسانی کلاس II تحت تاثیر قرار نگرفت.

برای مشتقات خالص شده کافئیک اسید، فعالیت های ضد ویروسی اثبات شده اند. تیمار ویروس وزیکوله Stomatitis (VSV) با μg/ml 125 شیکونیک اسید به مدت 4 ساعت، شمار قطعات ویروسی را در سلول های موشی L-929 تا بیش از 50 % کاهش داده است.

 

فارماکولوژی بالینی:

اخیراً 26 آزمایش بالینی کنترل شده (18 تا به صورت تصادفی، 11 تا به صورت 2 سو کور) به طور سیستماتیک در آلمان بررسی شده اند. در 19 آزمایش پروفیلاکسی یا درمان معالجه ای عفونت ها بررسی شد. 4 آزمایش به بررسی کاهش اثرات جانبی پرتو درمانی پرداختند و 3 تا از آن ها تعدیل پارامتر های اختصاصی ایمنی را بررسی کردند. بازبینی نتایج نشان می داد که فرآورده های حاوی اکیناسه تنظیم کننده های ایمنی موثری هستند.

در یک آزمون درازمدت با مقیاس وسیع اثر پمادی حاوی عصاره تغلیظ شده و لیوفیلیزه گیاه E. purpurea بر روی 4598 بیمار برای درمان موارد التهابی پوست، زخم ها، اگزما، سوختگی، عفونت هرپسی و واریس پا مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات درمانی مفید پماد در 5/85 % موارد مشاهده شد. طول درمان افراد بین 1/7 تا 5/15 روز ادامه داشت.

 

موارد منع مصرف:

مصرف موضعی: آلرژی به گیاه

مصرف داخلی: در شرایط حادی مثل Tuberculosis (سل)، Leukosis، Collagenosis، MS، ایدز، عفونت HIV و مشکلات خود ایمنی نباید تجویز شود. تجویز از راه غیر خوراکی به خاطر امکان بروز اثرات جانبی به ندرت ذکر شده است (بخش عوارض ناخواسته را ببینید).

 

هشدار ها:

اطلاعاتی در این زمینه در دست نیست.

 

موارد احتیاط:

عمومی: مصرف داخلی یا موضعی آن نباید بیش از 8 هفته متوالی ادامه یابد.

سرطان زایی، جهش زایی و اختلال در باروری: آزمایشات جهش زایی و سرطان زایی منفی بوده اند. دزهای بالاتر از غلظت پلی ساکاریدی 500 میلی گرم در میلی لیتر باعث تغییری در کروماتید های خواهری یا ایجاد خطا در ساختار کروموزوم ها نشده است.

بارداری: ایجاد نقص در جنین: مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین به طور کلی تجویز ریشه اکیناسه در طول دوران بارداری توصیه نمی شود.

مادران شیرده: مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، مادران شیرده نباید بدون مشورت با پزشک اقدام به مصرف ریشه اکیناسه کنند.

مصرف در کودکان: تجویز خوراکی فرآورده های اکیناسه در کودکان، به جز در صورت توصیه پزشک توصیه  نمی شود.

سایر احتیاط ها: اطلاعاتی در مورد تداخل دارویی، تداخل دارو و آزمایشات تشخیصی و اثرات تراتوژن در بارداری موجود نبود. 

عوارض ناخواسته:

به ندرت ممکن است واکنش های آلرژیک در افراد حساس به خانواده کاسنی (کمپوزیته) بروز کند.

 

مقدار مصرف:

دز روزانه خوراکی گیاه تام 6 تا 9 میلی لیتر از عصاره تغلیظ شده به مدت 8 هفته است. مصرف موضعی فرآورده های نیمه جامد حاوی حداقل 15 % عصاره تغلیظ شده حداکثر برای 8 هفته متوالی می باشد. اطلاعات درباره مقدرا مصرف در کودکان موجود نیست.

ریشه E. pallida: دز روزانه؛ تنتور (1:5، 50 درصد حجمی اتانول) از عصاره خشک اولیه (50 درصد اتانول)، معادل با 900 میلی گرم از ریشه.

 

 

*داروی "اکی هرب" از گیاه Echinacea purpurea ساخته می شود که از نظر ظاهری بسیار شبیه به دو گیاه قبلی است اما از تمام این گیاه (به جای فقط ریشه)استفاده می شود.

 

File:Asteraceae IMG 7674.JPG 

گیاه Echinacea purpurea

 

 

تعریف (Definition):

گیاه تام Echinacea purpurea شامل بخشهای هوایی خشک شده Echinacea purpurea (L.) Moench   برداشت شده در زمانی که گل ها کاملاً باز شده اند (از خانواده کاسنی) می باشد (1).

 

اسامی مترادف (Synonyms):

Echinacea purpurea (L.) Moenchfh  با نامهای زیر نیز در متون علمی وجود دارد:

Brauneria purpurea (L.) Britt., Echinacea intermedia Lindl., E. purpurea (L.) Moench f., E. purpurea (L.) Moench var. arkansana Steyerm., E. speciosa Paxt., Rudbeckia purpurea L., R. hispida Hoffm., R. serotina Sweet( 2و 3) .

خانواده کاسنی ((Asteraceae به نام کمپوزیته (Compositae) هم شناخته می شود.

 

اسامی بومی منتخب (Selected vernacular names):

Coneflower, purple coneflower herb, purpurfarbener Igelkopf, purpurfarbene     Kegelblume, purpurfarbener Sonnenhut, red sunflower, roter Sonnenhut  .(10-4)

 

توصیف (Description):

گیاهی علفی، چند ساله و مقاوم با ساقه های راست و محکم، شاخه دار، کرک دار یا بدون کرک به بلندی 60 تا 180 سانتی متر. برگ های پایه تخم مرغی تا تخم مرغی- نیزه ای، نوک تیز، به وضوح دندانه دندانه. دم برگ ها تا 25 سانتی متر طول دارند، تیغه ها تا 20 سانتیمتر طول و 15 سانتی متر عرض دارند. تیغه ها با شیب تندی به سمت پایه باریک می شوند. اغلب قلبی شکل، بال دار بر روی دم برگ، 3 تا 5 رگبرگ دارند، برگ های ساقه ای در پایین دم برگ دار و در بالا بدون دم برگ هستند، 7 تا 20 سانتی متر طول و 5/1 تا 8 سانتی متر پهنا دارند، به طور درشتی دندانه دار تا صاف، زبر در هر دو سطح با لمس دست، براکته نیزه ای خطی، سست، صاف، در سطح خارجی کرک دار، مژه دار، که به کاه می رسد. خوشه های گل 5/1 تا 3 سانتی متر طول و 5 تا 10 میلی متر پهنا دارند و به رنگ بنفش هستند. طول میخک ها 9 تا 13 میلی متر است. ریشک به اندازه نصف طول بدنه است و تاج صفحه ای گل 5/4 تا 5/5 میلی متر طول دارد. لُب ها 1 میلی لیتر طول دارند. دانه ها 4 تا 5/4 میلی متر هستند. تارهای گرداگرد میوه یک تاج کوتاه تحتانی با  دندانه های یک اندازه. دانه های گرده به رنگ زرد، 19 تا 21 میکرو متر قطر دارند. کروموزوم ها هاپلوئید و به تعداد 11 عدد  می باشند (2).

 

اندام مورد استفاده گیاه (Plant material of interest): بخش هوایی خشک شده یا تازه

ظاهر عمومی (General appearance):

خصوصیات ماکروسکوپی گیاه تام Echinacea purpurea در بخش توصیف شرح داده شد.

خصوصیات ارگانولپتیک:

رایحه آن معطّر و ملایم است. طعم آن در ابتدا شیرین است که به سرعت تلخ می شود.

خصوصیات خرده نگاری:

این بخش برای مطالعات گیاه شناسی اندام های مختلف گیاه به صورت تخصصی نگاشته شده است و علاقمندان به مطالعات شکل شناسی میکروسکوپی گیاه می توانند به مرجع شماره 9 مراجعه کنند.

اندام گیاهی پودر شده:

در حال حاضر توصیفی برای اندام گیاهی پودر شده موجود نیست.

 

انتشار جغرافیایی:

E. purpurea بومی حوزه زهکشی آتلانتیک ایالات متحده آمریکا و کانادا است. مراکز پراکنش آن در ایالات Arkansas، Kansas، Missouri و Oklahama در ایالات متحده آمریکا ست (2). E. purpurea به صورت یک گیاه دارویی در بخش هایی از آفریقای شمالی و شرقی و در اروپا کشت شده است (9).

 

 

 

آزمایش های شناسایی عمومی:

آزمون ماکروسکوپی (2) و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارائی بالای (HPLC)   (4 و 13- 10) اجزاء لیپوفیل و Chicoric acid در عصاره های متانولی.

 

آزمایش های خلوص:

میکروبیولوژی:

 آزمایش برای وجود گونه های Salmonella در گیاه تام E. purpurea باید منفی باشد. حد قابل قبول دیگر ارگانیسم ها در ادامه آمده است (16-14). برای محصولات جوشانده: باکتری های هوازی: کمتر از 107 عدد در گرم، قارچ: کمتر از 105 عدد در گرم و E. coli: کمتر از 102 عدد در گرم. برای محصولات خوراکی:   باکتری های هوازی: کمتر از 105 عدد در گرم یا میلی لیتر ، قارچ ها: کمتر از 104 عدد در گرم یا میلی لیتر، اِنتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 103 عدد در گرم یا میلی لیتر، E. coli: صفر عدد در گرم یا میلی لیتر. برای مصرف خارجی: باکتری های هوازی: کمتر از 102 در گرم یا میلی لیتر، قارچ: کمتر از 102 عدد در گرم یا میلی لیتر و انتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 101 عدد در گرم یا میلی لیتر.

باقیمانده  ضد آفت ها:

باید مطابق با مقررات ملّی هر کشور باشد. معمولاً حداکثر میزان باقیمانده از Aldrin و Dieldrin در گیاه تام E. purpurea کمتر از 05/0 میلی گرم در کیلوگرم است (16). برای سایر ضد آفت ها به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی (14) و دستورالعمل های کنترل رژیم غذایی به لحاظ آفت کش ها (17) مراجعه شود.

فلزات سنگین:

 سطوح توصیه شده برای سرب و کادمیوم به ترتیب کمتر از 10 و 3/0 میلی گرم در کیلوگرم در شکل نهایی داروی گیاهی است (14).

باقیمانده مواد رادیواکتیو:

 برای آنالیز استرامونیوم 90، ید 131، سزیم 134، سزیم 137 و پلوتونیوم 239 به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در زمینه روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی مراجعه شود (14).

آزمایشات تکمیلی تعیین خلوص:

آزمایشات شیمیایی و آزمایش های مقدار خاکستر نامحلول در اسید، عصاره محلول در اتانول رقیق شده، مواد آلی خارجی، رطوبت، خاکستر تام و عصاره محلول در آب مطابق با ملزومات ملّی خاص هر کشور انجام شوند.

 

اندازه گیری های شیمیایی:

برای حضور روغن فرّار (32/0- 08/0 %) و chicoric acid (1/3-2/1 %) (4). آنالیز کمّی Echinacoside، Chicoric acid، Isobutylamides و دیگر ترکیبات تشکیل دهنده به وسیله کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا (HPLC) (4). آنالیز کمّی آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید به وسیله کرماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا (4 و 12).

 

ترکیبات شیمیایی اصلی:

شماری از ترکیبات شیمیایی شامل آلکامید ها، پُلی آلکن ها، پُلی آلکین ها، مشتقات کافئیک اسید و  پُلی ساکارید ها شناسایی شده اند (3 و 9- 5). روغن فرّار در میان سایر ترکیبات حاوی borneol، bornyl acetate، germacrene D، caryophyllene، pentadeca-8-(Z)-en-2-one و  caryophyllene epoxide  است .

ایزوبوتیل آمید های با زنجیره های مستقیم اسیدهای چرب 11 تا 16 کربنی با اتصالات اُلِفینی یا استیلنی (یا هر دو) با ایزومر ایزوبوتیل آمید های –tertanoic acid(2E, 4E, 8Z, 10E/Z) در بخش های هوایی گیاه تام E. purpurea یافت می شوند. شیکوریک اسید مشتق از استر کافئیک اسید ترکیب موثره اصلی این دسته از ترکیبات است که در بخش های هوایی E. purpurea با غلظتی حدود 1/3-2/1 % یافت می شود. استر متیل شیکوریک اسید و دیگر مشتقات نیز حضور دارند.

ترکیبات پلی ساکاریدی گیاه تام E. purpurea بر دو دسته اند: یک Heteroxylan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 35000 (مثل PS-I) و یک Arabinorhamnogalactan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 45000 (مثل PS-II). سایر ترکیبات شامل مقادیر اندکی از آلکالوئید های پیرولیزیدین (Tussiliagine  (006/0 %) و Isotussilagine). در این غلظت، آلکالوئیدها غیر سمی به حساب می آیند (8) و از آن جا که  این آلکالوئید ها فاقد حلقه 1و2 اشباع نشده Necine آلکالوئید هایی مثل Senecionine (ساختار آن در شکل آمده است) از گونه های Senecio هستند آن ها را فاقد توانایی در ایجاد اثرات سمّی بر کبد به حساب می آورند.

ساختار چند ترکیب نمونه در شکل زیر آمده است.

 

  

 

اشکال دارویی:

 

 بخش های هوایی پودر شده، عصاره تغلیظ شده، فرآورده های جالینوسی و محصولات وابسته به آن برای مصارف موضعی و خوراکی.

 

کاربرد های پزشکی:

کاربرد های تایید شده توسط کارآزمایی کلینیکی:

 گیاه تام E. purpurea به صورت خوراکی در درمان حمایتی سرماخوردگی و عفونت های مجاری تنفّسی و ادراری تجویز می شود (1و 3 و 5 و 7 و 8 و 18). به نظر می رسد که اثرات مفید در درمان این عفونت ها عموماً از طریق تحریک سیستم ایمنی صورت می پذیرد (3 و 5 و 7). مصارف موضعی شامل تسریع بهبود زخم و درمان موارد التهابی پوست است (1 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 19).

کاربرد های توصیه شده در طب عامیانه که در کارآزمایی بالینی تایید نشده است:

درمان عفونتهای قارچی، عوارض جانبی پرتو درمانی، آرتریت روماتوئید، مسمومیت های خونی و غذایی (1و 5 و 7 و 9).

 

فارماکولوژی:

فارماکولوژی تجربی:

ادعاهای اخیر در مورد اثر بخشی E. purpurea به عنوان محرّک سیستم ایمنی بر پایه مطالعات علمی زیاد هستند. اثر تحریک ایمنی با 3 مکانیسم حاصل می شود: فعال شدن فاگوسیتوز و تحریک فیبروبلاست ها، افزایش فعالیت تنفسی و افزایش جا به جایی لکوسیت ها (3 و 5 و 8). توان فعال کردن فاگوسیتوز عصاره استاندارد شده بخش های هوایی E. purpurea تعیین شده است. عصاره تغلیظ شده لیوفیلیزه گیاه تام E. purpurea به صورت برون تنی به شکل قابل توجهی درصد گرانولوسیت های فاگوسیتوز کننده را افزایش داده و فاگوسیتوز ذرات قارچ را تحریک کرده است (20 و 21). مهار فعالیت هیالورونیداز، تحریک فعالیت قشر کلیه، تحریک تولید Properdin (یک پروتئین سرمی که می تواند ویروس ها و باکتری ها را بی اثر کند) و تحریک تولید اینترفرون نیز پس از درمان با E. purpurea گزارش شده است (22). فعالیت فارماکولوژیک گونه های اکیناسه به 5 بخش ترکیبات؛ آلکامیدها، مشتقات کافئیک اسید، پُلی آلکین ها، پُِلی آلکن ها و پلی ساکارید ها به علاوه روغن فرّار نسبت داده شده است (7). در عصاره های الکلی E. purpurea، آمید های لیپوفیل، آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید، به واسطه تحریک فاگوسیتوز گرانولوسیت های چند شکل    هسته ای نوتروفیل (PMNGs) در فعالیت تحریک ایمنی شرکت می کنند (3 و 23 و 24). نشان داده شده که پلی ساکارید های با وزن مولکولی بالا، شامل Heteroxylan، که فاگوسیتوز را فعال می کند، و آرابینوگالاکتان، که آزاد سازی عامل نکروز کننده تومور (TNF) و تولید اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا را تسهیل می کند (19 و 22) در فعالیت عصاره های آبی و داروی پودر شده که به صورت خوراکی مصرف  می شود دخیل است. به نظر می رسد که مجموع فعالیت تحریک ایمنی عصاره های آبی و الکلی اکیناسه به اثرات تجمعی چند ترکیب وابسته است (3 و 5 و 23).

استفاده موضعی عصاره های اکیناسه به طور سنتی برای تسریع بهبود زخم استفاده می شده است. اولین کار بر روی مکانیسم این عمل توسط Bǜsing منتشر گردید که اثر گونه های اکیناسه را بر هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی مورد تحقیق قرار داد (25).

 به نظر می رسد که مهار هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی عفونت را متمرکز می کند و از انتشار عوامل مسبّب آن به سایر نقاط بدن جلوگیری به عمل می آورند. به علاوه فعالیت مستقیم آنتی هیالورونیدازی، اثری غیر مستقیم بر سیستم هیالورونیک اسید- هیالورونیداز نیز گزارش شده است (26). ظاهراً تحریک تولید بافت جدید با افزایش فعالیت فیبروبلاست ها، تحریک فاگوسیتوز خونی و بافتی در این مکانیسم دخیل است (26).

به نظر می رسد که بخش پلی ساکاریدی (Echinacin B) بهبود زخم را  به وسیله تشکیل یک کمپلکس هیالورونیک اسید- پلی ساکارید  که به طور غیر مستقیم منجر به مهار هیالورونیداز میگردد تسریع می کند (27).

در آزمایشات برون تنی، عصاره اتانولی (65 % حجمی) از گیاه تام E. purpurea تجمع کُلاژن به وسیله فیبروبلاست موشی را مهار کرده که این نتیجه با اندازه گیری قطر شبکه کلاژن به دست آمده است (28).

ماکروفاژ های موشی پیش خورد شده با پلی ساکارید ها یی که از بخش شناور سطحی کشت سلولی گیاه تام  E. purpurea جدا شدند، تولید TNFα، اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا-2 و سمیّت سلولی علیه سلول های توموری و میکرو ارگانیسم ها (Leishmania enreittii) را افزایش داد (31-29).

پلی ساکارید های خالص جدا شده از کشت سلولی E. purpurea در مقیاس وسیع، تحرک ذاتی لکوسیت های با هسته چند سلولی (PMN) را تحت آگار نرم افزایش بخشیده و قابلیت این سلول ها را برای کشتن Staphylococcus aureaus ارتقا داده اند.

مونوسیت های انسانی برای ترشح TNFα، اینترلوکین-1 و اینترلوکین-6 فعال شدند در حالیکه بیان آنتی ژن های لکوسیت های انسانی کلاس II تحت تاثیر قرار نگرفت (32).

برای مشتقات خالص شده کافئیک اسید، فعالیت های ضد ویروسی اثبات شده اند (33). تیمار ویروس وزیکوله Stomatitis (VSV) با μg/ml 125 شیکونیک اسید به مدت 4 ساعت، شمار قطعات ویروسی را در سلول های موشی L-929 تا بیش از 50 % کاهش داده است (34).

 

فارماکولوژی بالینی:

اخیراً 26 آزمایش بالینی کنترل شده (18 تا به صورت تصادفی، 11 تا به صورت 2 سو کور) به طور سیستماتیک در آلمان بررسی شده اند (24). در 19 آزمایش پروفیلاکسی یا درمان معالجه ای عفونت ها بررسی شد. 4 آزمایش به بررسی کاهش اثرات جانبی پرتو درمانی پرداختند و 3 تا از آن ها تعدیل پارامتر های اختصاصی ایمنی را بررسی کردند. بازبینی نتایج نشان می داد که فرآورده های حاوی اکیناسه تنظیم کننده های ایمنی موثری هستند (24).

در یک آزمون درازمدت با مقیاس وسیع اثر پمادی حاوی عصاره تغلیظ شده و لیوفیلیزه گیاه E. purpurea بر روی 4598 بیمار برای درمان موارد التهابی پوست، زخم ها، اگزما، سوختگی، عفونت هرپسی و واریس پا مورد مطالعه قرار گرفت (19). اثرات درمانی مفید پماد در 5/85 % موارد مشاهده شد. طول درمان افراد بین 1/7 تا 5/15 روز ادامه داشت.

 

موارد منع مصرف:

مصرف موضعی:

آلرژی به گیاه

مصرف داخلی:

در شرایط حادی مثل Tuberculosis (سل)، Leukosis، Collagenosis، MS، ایدز، عفونت HIV و مشکلات خود ایمنی نباید تجویز شود (1). تجویز از راه غیر خوراکی به خاطر امکان بروز اثرات جانبی به ندرت ذکر شده است (بخش عوارض ناخواسته را ببینید).

 

هشدار ها:

اطلاعاتی در این زمینه در دست نیست.

 

موارد احتیاط:

احتیاط های عمومی:

مصرف داخلی یا موضعی آن نباید بیش از 8 هفته متوالی ادامه یابد (1).

سرطان زایی، جهش زایی و اختلال در باروری:

 آزمایشات جهش زایی و سرطان زایی منفی بوده اند (3 و 5 و 35). دزهای بالاتر از غلظت پلی ساکاریدی 500 میلی گرم در میلی لیتر باعث تغییری در کروماتید های خواهری یا ایجاد خطا در ساختار کروموزوم ها نشده است (35).

بارداری: ایجاد نقص در جنین:

مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین به طور کلی تجویز ریشه اکیناسه در طول دوران بارداری توصیه نمی شود (1).

مادران شیرده:

مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، مادران شیرده نباید بدون مشورت با پزشک اقدام به مصرف ریشه اکیناسه کنند.

مصرف در کودکان:

تجویز خوراکی فرآورده های اکیناسه در کودکان، به جز در صورت توصیه پزشک توصیه  نمی شود.

سایر احتیاط ها:

اطلاعاتی در مورد تداخل دارویی، تداخل دارو و آزمایشات تشخیصی و اثرات تراتوژن در بارداری موجود نبود.

 

 

عوارض ناخواسته:

به ندرت ممکن است واکنش های آلرژیک در افراد حساس به خانواده کاسنی (کمپوزیته) بروز کند.

 

مقدار مصرف:

دز روزانه خوراکی گیاه تام 6 تا 9 میلی لیتر از عصاره تغلیظ شده به مدت 8 هفته است (1). مصرف موضعی فرآورده های نیمه جامد حاوی حداقل 15 % عصاره تغلیظ شده حداکثر برای 8 هفته متوالی می باشد (1). اطلاعات درباره مقدرا مصرف در کودکان موجود نیست.

 

دارو های تجارتی موجود در بازار جهانی از گیاه تام اکیناسه (Echinacea purpurea): موارد زیر قابل توجه به شرح زیر است:

 

 

 

گیاه اکیناسه گیاهی بومی قاره آمریکا بوده و بنابر این اثری از آن در منابع طب سنتی ایران دیده نمی شود.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

مراجع:

1- مونوگراف WHO با عناوین  Herba Echinacea and Radix Echinacea

2- Martindale: the complete drug reference: 35th edition: 2005

مصرف دارویی اکیناسه در زمان کنونی در ایران:

 

فرآورده های دارویی یا در عطاری ها:

فرآورده ای که درآن تنها از گیاه اکیناسه استفاده شده است:

ü     Echiherb (گل دارو). قرص. مصرف: محرک ایمنی.

      فرآورده هایی که درآن ها از گیاه اکیناسه به علاوه گیاهان دیگر استفاده شده  است:

* Phytocold (گل دارو). قرص Sugar coated. مصرف: رفع علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

*   Calendit-E (گل دارو). کرم. مصرف: التهابات و مشکلات خفیف پوستی.

 

 

 

برخی از فرآورده هایی که در آن ها تنها از گیاه اکیناسه استفاده شده است:

راهنما: نام فرآورده (کارخانه سازنده کشور/کشور های سازنده). /شکل دارویی/. مصرف: کاربرد توصیه شده توسط شرکت سازنده.

Ø     Echinacin: در کشورهای استرالیا (Thursday)، اطریش، بلژیک، چک، آلمان، مجارستان، اسپانیا، سویس (Madaus) و یونان (Apivita) تولید می شود. مورد استفاده: درمان عفونت ها و زخم ها

Ø     Skin clear (- انگلستان): ریشه اکیناسه. مصرف: شکل قرص آن برای بیماری های پوستی کاربرد دارد.

Ø     Benylin active response (- انگلستان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی تنفس.

Ø     Echinaforce  اطریش، Bioforce آلمان، سویس، انگلستان): E. purpurea. مصرف: عفونت ها.

Ø     Echinacea (- انگلستان): الگزیر. مصرف: آب ریزش، تحریک سیستم ایمنی و مشکلات خفیف پوستی. قرص: مصرف: محرک ایمنی و بیماری های پوستی.

Ø     Myo-Echinacin  (- اطریش): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری ادراری و تنفسی.

Ø     Phytocold  (  - انگلستان). مصرف: سرماخوردگی.

Ø     Sanvita  (- اطریش). مصرف: عفونت های دستگاه تنفسی.

Ø     Eumunil  ( ایتالیا). مصرف: محرک ایمنی، عفونت های دستگاه تنفسی.

Ø     Enax (- برزیل). مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Immune booster (- مکزیک). مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Regripax (- مکزیک). مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Imunnal ( چک، روسیه). مصرف: عفونت ها.

Ø     Immunorm (- روسیه). مصرف: محرک ایمنی، عفونت های مجاری تنفسی و ادراری.

Ø     Imunocel (- برزیل). مصرف: علائم سرما خوردگی.

Ø     Ekian (- اسپانیا). مصرف: عفونت ها.

Ø     Imunogreen (- برزیل).

Ø     EchinaMed (- سویس). مصرف: علائم سرما خوردگی، تب.

Ø     Echiplant (- سویس): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری تنفسی.

Ø     Triple blend Echinacea (- کانادا)+ E. pallid + E. Purpurea  E. angustifolia.

Ø     Berubi (- آلمان). مصرف: سرما خوردگی و علائم آنفولانزا.

Ø     Cefac ( آلمان): E. Purpurea. مصرف: محرک ایمنی و غفونت های فوقانی دستگاه تنفس.

Ø     Echan (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echifit (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echiherb (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echinapur (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echinatur (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Episcorit (آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Esberitox mono (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری تنفسی.

Ø     Pascotox forte-Injektos pas (- آلمان). مصرف: تونیک.

Ø     Resiston mono (- آلمان): E. purpurea. مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Resplant (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Wiedimmun (- آلمان): E. purpurea. قطره خوراکی: مصرف: محرک ایمنی، عفونت های مجاری تنفسی.

برخی از فرآورده هایی که در آن ها از یک یا چند گیاه اکیناسه به علاوه داروها یا گیاهان دیگر استفاده شده است:

راهنما: نام فرآورده (کارخانه سازنده کشور سازنده): /شکل دارویی/: ترکیبات یا گیاهان متشکله. مصرف: کاربرد توصیه شده توسط شرکت سازنده.

v    Parodontax F (- ایتالیا): خمیر دندان: E. purpurea، بابونه، مریم گلی، صمغ مرمکی، Rhatany، سدیم بی کربنات، سدیم فلوراید. مصرف: بهداشت دهان.

v    SX- 22 (- ایتالیا): اکیناسه، ویتامین ها، کافئیک اسید، فیتوسترول ها، لینولئیک اسید، اولئیک اسید، پالمتیک اسید، شیکوریک اسید، اینولین، تبائین، تری ترپن ها. مصرف: عفونت ها.

v    Andrographis copmplex (- استرالیا): اکیناسه، Andrographis ، ریحان مقدس. مصرف: مشکلات مجاری تنفسی.

v    Astragalus compound (استرالیا): اکیناسه، گَوَن، جین سنگ سیبری. مصرف: تونیک.

v    Broncafet (- استرالیا): ریشه Pleurisy، اکیناسه، شیرین بیان، فراسیون سیاه، آویشن، زنجبیل. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا، سرفه.

v    Cats claw complex (- استرالیا): اکیناسه، پنجه گربه، Tabeburia avellanedae. مصرف: علائم سرماخوردگی، تونیک.

v    Cold and flu relief (- استرالیا): E. purpurea. آسید آسکوربیک،                      E. angustifolia، زینک گلوکونات، Apis mel، Arsen. Alb.، Arum. Met، Baptista tinct.، بلادونا، Bryonia، Ferrum phos.، merc. Sol.. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

v    Cough relief (- استرالیا): محلول خوراکی: روغن انیسون، ختمی، Bryonia، Iceland moss، اکیناسه، بابونه، آویشن، گزنه، Aconitum nop.، Coccus cacti، Corallium rub.، Drosera، ایپکا، Kali bich.، Kreosotum، Spongia tosta، Sticta plum. مصرف: سرفه.

v    Digest (- استرالیا): اکیناسه، Gentian، بابونه، Milk thistle، .Taraxacum مصرف: مشکلات هضم.

v    Echinacea 4000 (- استرالیا): اکیناسه، کلسیم آسکوربات، شلات زینک آمینو اسید. مصرف: علائم مجاری فوقانی تنفس.

v    Echinacea complex (- استرالیا): اکیناسه، ویتامی ها، شلات زینک و اسید آمینه. مصرف: مشکلات پوستی، عفونت های قسمت های فوقانی دستگاه تنفس، زخم ها.

v    Echinacea lozenges (- استرالیا): E. purpurea، روغن اکالیپتوس، سدیم آسکوربات. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

v    Euphrasia complex (- استرالیا): Euphrasia، Solidago، اکیناسه، Hydrasitis، فلفل. مصرف: آب ریزش، تب یونجه، سینوزیت.

v    Flavons (استرالیا): اکیناسه، آسکوربیک اسید، سدیم آسکوربات، کلسیم آسکوربات، هیسپریدین، بایو فلاونوئیدها، میوه rose، Boneset، بومادران. مصرف: زخم های سطحی، تونیک.

v    Galium complex (- استرالیا): Clivers، E. angustifolia، کالندولا، Baptista tinctoria، شلات روی و اسید آمینه، ویتامین ها. مصرف: تونیک.

v    Herbal cleanse (- استرالیا): آلوئه، Taraxacum، Yellow dock، Sarsaparilla، Lappa، Clivers، Hydrastis، Slippery elm.، E. purpurea، زنجبیل،  Milk thistle.  مصرف: یبوست، مشکلات کبدی.

v    Herbal cold & flu relief (- استرالیا): E. angustifolia، شیرین بیان، سیر. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

v    Lifesystem herbal plus formula 8 Echinacea (استرالیا): اکیناسه، دی- آلفا توکوفریل اسید سوکسینات، بتا کاروتن، آسکوربیک اسید، سدیم آسکوربات، شلات روی و اسید آمینه. مصرف: مشکلات خفیف مجاری فوقانی تنفس، مشکلات پوستی، زخم ها.

v    Logicin natural lozenges (- استرالیا): گلوکونات زینک، اکیناسه، ویتامین C، عسل.

v    Odourless Garlic (- استرالیا): سیر، E. purpurea، زینک گلوکونات، بتا کاروتن. مصرف: احتقان مجاری فوقانی تنفس.

v    Proyeast (- استرالیا): سیر، اکیناسه، آسکوربیک اسید، Chaparral، زینک گلوکونات، ویتامین A، Pau d’arco. مصرف: کاندیدیاز.

v    Sambucus complex (- استرالیا): Sambucus، Euphrasia، E. angustifolia، Hydrastis،  Euphorbia hirta، دی آلفا توکوفریل اسید سوکسینات، ویتامین A استات. مصرف: کنژاکتیویت، Otorrhoea، مشکلات مجاری فوقانی تنفس.

v    Urgenin ( استرالیا، Madaus اطریش، بلژیک، هنگ کنگ، اسپانیا - Madaus kong - اسرائیل): E.angustifolia (MadausSaw palmeto، Esculoside. مصرف: مشکلات پروستات و مجاری ادراری.

v    Urnidase (- ایتالیا): اکیناسه، Saw palmeto، ذرت، Buchu، hydrastis، Sassafras، انگور خرس، املاح معدنی. مصرف: التهاب پروستات، ناراحتی های مثانه.

v    Esberitox (- اطریش): Thuja، اکیناسه،tinctoria  Baptista. مصرف: محرک ایمنی، عفونت های دستگاه تنفسی.

v    Spasmo-Urgenin ( اطریش، اسپانیا، تایلند- Neo-farmaceautica - پرتغال): Saw palmeto، اکیناسه، Trospium chloride. مصرف: درد های پروستات و مجاری ادراری.

v    Malvatricin natural (- برزیل): سدیم فلوراید یا مونو فلورو فسفات، کالندولا، اکیناسه، Guaco. مصرف: پروفیلاکسی پوسیدگی دندان.

v    Malvatricin natural organic (- برزیل): سدیم مونو فلورو فسفات، اکیناسه، Propolis (با یا بدون هاما ملیس)، مصرف: پروفیلاکسی پوسیدگی دندان.

v    Parodontax ( برزیل، GSK اطریش، GSK consumer - سویس): دهانشویه: E. purpurea، بابونه، Myrrh، منتول، روغن میخک، روغن زیره سیاه، روغن مریم گلی، روغن نعنا فلفلی، روغن نعنا. مصرف: لثه های خونریزی کننده، التهاب لثه و دهان. خمیر دندان: سدیم بی کربنات، بابونه، Myrrh، ریشه Rhatany، روغم مریم گلی، روغن نعنا فلفلی. مصرف: بهداشت دهان و خونریزی لثه.

v    Bentasil licorice with Echinacea (- کانادا): آمونیوم کلراید، آنتول، اکیناسه، شیرین بیان، روغن اکالیپتوس، منتول. مصرف: التهاب گلو.

v    Benylin first defence (- کانادا): اکیناسه، منتول. مصرف: علائم سرماخوردگی و سرفه.

v    Echinacea goldenseal formula (- کانادا): گَوَن، اکیناسه، Hydrastis.

v    Citro-C (- شیلی): اکیناسه، اسید آسکوربیک. مصرف: عفونت های مجاری تنفسی.

v    Paltomiel plus (- شیلی): اوکالیپتوس، آووکادو، عسل، برگ توتون هندی، اکیناسه. مصرف: مشکلات مجاری تنفسی. *

v    Esberitox N (- آلمان): Thunja، Baptistic tinc.، E. purpurea، E. pallid. مصرف: تونیک، عفونت های مجاری تنفسی.

v    Hewenephron duo (- آلمان): Solidago virgaurea، اکیناسه. مصرف: Renal calculi.

v    Bodyguard (- ایتالیا): اکیناسه، بید، ریشه پنجه شیطان، Propolis. مصرف: مکمل غذایی.

v    Dermilia flebozin (- ایتالیا): زینک اکساید، Myrtillus، اکیناسه، هاما ملیس، Melilotus centella. مصرف: tired legs.

v    Golatux (- ایتالیا): Ivy، اکیناسه.

v    Immumil (- ایتالیا): Propolis، اکیناسه، آویشن. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Influ-zinc (- ایتالیا): E. purpurea. مصرف: محرک ایمنی، عفونت های دستگاه تنفسی.

v    Probigol (- ایتالیا): زینک گلوکونات، ویتامین C، سلنیوم، اکیناسه، بید.

v    Ribovir (- ایتالیا): Royal jelly، اکیناسه، کشمش سیاه. مصرف: مکمل غذایی.

v    Sclerovis H (- ایتالیا): گاو زبان اروپایی، گل سنگ ایسلندی، اکیناسه، Melaleuca، نعنا فلفلی، گل مغربی، Prunus dulcis، Triticum vulgar.  مصرف: نرم کننده.

v    Echinacea plus (total man) (- مالزی): اکیناسه، سیر. مصرف: تونیک.

v    Gripaleta (- مکزیک): اکیناسه، روی، آسکوربیک اسید. مصرف: آنفولانزا.

v    Lice blaster (- نیوزلند): Adhatoda vasica، اکیناسه، روغن  Malaleuca pediculosis، ریشه  Stemona sessifolia.

v    Strepsils Echinacea defence (- نیوزلند): اسید آسکوربیک، اکیناسه. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Wecesin ( سویس، آفریقای جنوبی): Arnica، کالندولا،اکیناسه، کوارتز (آفریقای جنوبی)، Stibium met. (آفریقای جنوبی). مصرف: سوختگی، مشکلات پوستی، زخم های مخاطی و سطحی.

v    Neo urgenin (- اسپانیا): E. angustifolia، Pygeum africanum، Saw palmetto. مصرف: ناراحتی های پروستات.

v    Demonatur capsules contre les refroidissements (- سویس): کپسول های قهوه ای: روغن آویشن، روغن اُریگانوم، روغن مرزه. کپسول های سبز: E. Purpurea. مصرف: علائم آنفولانزا.

v    Demonatur dragees pour les reins et la vessie (- سویس): انگور خرس، Solidago virgaurea، Ononis، اکیناسه، Java tea. مصرف: ناراحتی های مجاری ادراری.

v    Drosana resiston avec Vitamin C (- سویس): E. purpurea، Red cherry. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Esberitop (- سویس): اکیناسه، Thuja، Baptista tinctoria، ویتامین C. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Gel a la consoude (- سویس): Comfrey، کالندولا، علف چای، اکیناسه، نعنا. مصرف: جراحت های بافت نرم.

v    Kytta gel (- سویس): Comfrey، علف چای، اکیناسه، برگ نعنا فلفلی. مصرف: ناراحتی های بافت نرم.

v    Prodontax F (- سویس): سدیم فلوراید، اکیناسه، بابونه، ریشه Rhatany، Myrrh، سدیم بی کربنات، روغن نعنا، روغن مریم گلی. مصرف: پروفیلاکسی پوسیدگی های دندان، Periodentit.

v    Phytomed prosta (- سویس): E. purpurea، popular buds، Saw palmetto، Solidago virgaurea. مصرف: ناراحتی های ادراری و درد های پروستات.

v    Chassot N (- سویس): Cucurbita، روغن  Cucurbita، Saw palmetto، E. angustifolia، Java tea، پیاز. مصرف: هایپر پلازی خوش خیم پروستات.

v    Spagymun (- سویس): گل ها و ریشه E. angustifolia، گل و ریشه E. purpurea، Eupatorium perfoliatum مصرف: محرک ایمنی.

v    Spagyrom (- سویس): گل ها و ریشه E. angustifolia، گل و ریشه E. purpurea، روغن میخک، روغن دارچین، روغن ژونیپر، روغن اسطخدوس، روغن بابونه، روغن نعنا فلفلی، روغن رزماری، روغن مرزه، روغن آویشن. مصرف: ناراحتی های گلو و دهان،        سرما خوردگی.

v    Wala Echinacea(- سویس): اکیناسه، کالندولا، مریم گلی، Eucaliptus globus، Argentum nitricum، Tonsillae palatinae bovis، Gingiva bovis. مصرف: ناراحتی های گلو و دهان.

v    Antifect (- انگلستان): سیر، روغن سیر، اکیناسه. مصرف: آب ریزش، احتقان بینی، التهاب مخاط بینی.

v    Goodypops (- انگلستان): اکیناسه، ویتامین C، پکتین. مصرف: گلو درد.

v    Hay fever & sinus relief (- انگلستان): اکیناسه، Sambucus، سیر. مصرف: آب ریزش بینی، تب یونجه، احتقان سینوس.

v    Modern herbals cold & catarrh (- انگلستان): ختمی، اکیناسه، Sambucus. مصرف: آب ریزش بینی، احتقان سینوس.

v    Revitonil (- انگلستان): اکیناسه، نعنا فلفلی، میخک، میوه انیسون، شیرین بیان، رازیانه، اکالیپتوس. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Sinotar (- انگلستان): ختمی، اکیناسه، Sambucus. مصرف: بسته شدن سینوس، آب ریزش.

*ممکن است در برخی قوانین دوپینگ به حساب آید.

کاربرد اکیناسه در طب سنتی و مصرف دارویی آن در ایران:

[ شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧ ] [ ٩:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی وزیریان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

به خود فکر کن... و درست که بیندیشی.. تنها دیگران را می بینی
نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب