گیاهان دارویی
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 

 

نام دارو: Echiherb

(تصویر: به زودی...)

کارخانه سازنده: گل دارو

File:Echinacea angustifolia.jpg

گیاه Echinacea angustifolia

 

File:Echinacea pallida butterfly MN 2007.JPG

گیاه Echinacea pallida

تعریف (Definition):

گیاه تام Echinacea purpurea شامل بخشهای هوایی خشک شده Echinacea purpurea (L.) Moench   برداشت شده در زمانی که گل ها کاملاً باز شده اند (از خانواده کاسنی) می باشد.

 اسامی مترادف (Synonyms):

Echinacea purpurea (L.) Moenchfh  با نامهای زیر نیز در متون علمی وجود دارد:

Brauneria purpurea (L.) Britt., Echinacea intermedia Lindl., E. purpurea (L.) Moench f., E. purpurea (L.) Moench var. arkansana Steyerm., E. speciosa Paxt., Rudbeckia purpurea L., R. hispida Hoffm., R. serotina Sweet.

خانواده کاسنی ((Asteraceae به نام کمپوزیته (Compositae) هم شناخته می شود.

 اسامی بومی منتخب (Selected vernacular names):

Coneflower, purple coneflower herb, purpurfarbener Igelkopf, purpurfarbene     Kegelblume, purpurfarbener Sonnenhut, red sunflower, roter Sonnenhut  .

 توصیف (Description):

گیاهی علفی، چند ساله و مقاوم با ساقه های راست و محکم، شاخه دار، کرک دار یا بدون کرک به بلندی 60 تا 180 سانتی متر. برگ های پایه تخم مرغی تا تخم مرغی- نیزه ای، نوک تیز، به وضوح دندانه دندانه. دم برگ ها تا 25 سانتی متر طول دارند، تیغه ها تا 20 سانتیمتر طول و 15 سانتی متر عرض دارند. تیغه ها با شیب تندی به سمت پایه باریک می شوند. اغلب قلبی شکل، بال دار بر روی دم برگ، 3 تا 5 رگبرگ دارند، برگ های ساقه ای در پایین دم برگ دار و در بالا بدون دم برگ هستند، 7 تا 20 سانتی متر طول و 5/1 تا 8 سانتی متر پهنا دارند، به طور درشتی دندانه دار تا صاف، زبر در هر دو سطح با لمس دست، براکته نیزه ای خطی، سست، صاف، در سطح خارجی کرک دار، مژه دار، که به کاه می رسد. خوشه های گل 5/1 تا 3 سانتی متر طول و 5 تا 10 میلی متر پهنا دارند و به رنگ بنفش هستند. طول میخک ها 9 تا 13 میلی متر است. ریشک به اندازه نصف طول بدنه است و تاج صفحه ای گل 5/4 تا 5/5 میلی متر طول دارد. لُب ها 1 میلی لیتر طول دارند. دانه ها 4 تا 5/4 میلی متر هستند. تارهای گرداگرد میوه یک تاج کوتاه تحتانی با  دندانه های یک اندازه. دانه های گرده به رنگ زرد، 19 تا 21 میکرو متر قطر دارند. کروموزوم ها هاپلوئید و به تعداد 11 عدد  می باشند.

 اندام مورد استفاده گیاه (Plant material of interest): بخش هوایی خشک شده یا تازه

ظاهر عمومی (General appearance):

خصوصیات ماکروسکوپی گیاه تام Echinacea purpurea در بخش توصیف شرح داده شد.

خصوصیات ارگانولپتیک:

رایحه آن معطّر و ملایم است. طعم آن در ابتدا شیرین است که به سرعت تلخ می شود.

خصوصیات خرده نگاری:

این بخش برای مطالعات گیاه شناسی اندام های مختلف گیاه به صورت تخصصی نگاشته شده است و علاقمندان به مطالعات شکل شناسی میکروسکوپی گیاه می توانند به مرجع شماره 9 مراجعه کنند.

اندام گیاهی پودر شده:

در حال حاضر توصیفی برای اندام گیاهی پودر شده موجود نیست.

 انتشار جغرافیایی:

E. purpurea بومی حوزه زهکشی آتلانتیک ایالات متحده آمریکا و کانادا است. مراکز پراکنش آن در ایالات Arkansas، Kansas، Missouri و Oklahama در ایالات متحده آمریکا ست. E. purpurea به صورت یک گیاه دارویی در بخش هایی از آفریقای شمالی و شرقی و در اروپا کشت شده است. 

 آزمایش های شناسایی عمومی:

آزمون ماکروسکوپی و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارائی بالا (HPLC)  و  اجزاء لیپوفیل و Chicoric acid در عصاره های متانولی.

 

آزمایش های خلوص:

میکروبیولوژی:

 آزمایش برای وجود گونه های Salmonella در گیاه تام E. purpurea باید منفی باشد. حد قابل قبول دیگر ارگانیسم ها در ادامه آمده است. برای محصولات جوشانده: باکتری های هوازی: کمتر از 107 عدد در گرم، قارچ: کمتر از 105 عدد در گرم و E. coli: کمتر از 102 عدد در گرم. برای محصولات خوراکی:   باکتری های هوازی: کمتر از 105 عدد در گرم یا میلی لیتر ، قارچ ها: کمتر از 104 عدد در گرم یا میلی لیتر، اِنتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 103 عدد در گرم یا میلی لیتر، E. coli: صفر عدد در گرم یا میلی لیتر. برای مصرف خارجی: باکتری های هوازی: کمتر از 102 در گرم یا میلی لیتر، قارچ: کمتر از 102 عدد در گرم یا میلی لیتر و انتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 101 عدد در گرم یا میلی لیتر.

باقیمانده  ضد آفت ها:

باید مطابق با مقررات ملّی هر کشور باشد. معمولاً حداکثر میزان باقیمانده از Aldrin و Dieldrin در گیاه تام E. purpurea کمتر از 05/0 میلی گرم در کیلوگرم است. برای سایر ضد آفت ها به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی و دستورالعمل های کنترل رژیم غذایی به لحاظ آفت کش ها ( مراجعه شود.

فلزات سنگین:

 سطوح توصیه شده برای سرب و کادمیوم به ترتیب کمتر از 10 و 3/0 میلی گرم در کیلوگرم در شکل نهایی داروی گیاهی است.

باقیمانده مواد رادیواکتیو:

 برای آنالیز استرامونیوم 90، ید 131، سزیم 134، سزیم 137 و پلوتونیوم 239 راهبرد به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در زمینه روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی مراجعه شود.

آزمایشات تکمیلی تعیین خلوص:

آزمایشات شیمیایی و آزمایش های مقدار خاکستر نامحلول در اسید، عصاره محلول در اتانول رقیق شده، مواد آلی خارجی، رطوبت، خاکستر تام و عصاره محلول در آب مطابق با ملزومات ملّی خاص هر کشور انجام شوند.

اندازه گیری های شیمیایی:

برای حضور روغن فرّار (32/0- 08/0 %) و chicoric acid (1/3-2/1 %) (4). آنالیز کمّی Echinacoside، Chicoric acid، Isobutylamides و دیگر ترکیبات تشکیل دهنده به وسیله کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا (HPLC). آنالیز کمّی آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید به وسیله کرماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا.

 

ترکیبات شیمیایی اصلی:

شماری از ترکیبات شیمیایی شامل آلکامید ها، پُلی آلکن ها، پُلی آلکین ها، مشتقات کافئیک اسید و  پُلی ساکارید ها شناسایی شده اند. روغن فرّار در میان سایر ترکیبات حاوی borneol، bornyl acetate، germacrene D، caryophyllene، pentadeca-8-(Z)-en-2-one و  caryophyllene epoxide  است .

ایزوبوتیل آمید های با زنجیره های مستقیم اسیدهای چرب 11 تا 16 کربنی با اتصالات اُلِفینی یا استیلنی (یا هر دو) با ایزومر ایزوبوتیل آمید های –tertanoic acid(2E, 4E, 8Z, 10E/Z) در بخش های هوایی گیاه تام E. purpurea یافت می شوند. شیکوریک اسید مشتق از استر کافئیک اسید ترکیب موثره اصلی این دسته از ترکیبات است که در بخش های هوایی E. purpurea با غلظتی حدود 1/3-2/1 % یافت می شود. استر متیل شیکوریک اسید و دیگر مشتقات نیز حضور دارند.

ترکیبات پلی ساکاریدی گیاه تام E. purpurea بر دو دسته اند: یک Heteroxylan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 35000 (مثل PS-I) و یک Arabinorhamnogalactan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 45000 (مثل PS-II). سایر ترکیبات شامل مقادیر اندکی از آلکالوئید های پیرولیزیدین (Tussiliagine  (006/0 %) و Isotussilagine). در این غلظت، آلکالوئیدها غیر سمی به حساب می آیند و از آن جا که  این آلکالوئید ها فاقد حلقه 1و2 اشباع نشده Necine آلکالوئید هایی مثل Senecionine (ساختار آن در شکل آمده است) از گونه های Senecio هستند آن ها را فاقد توانایی در ایجاد اثرات سمّی بر کبد به حساب می آورند.

 

اشکال دارویی:

 بخش های هوایی پودر شده، عصاره تغلیظ شده، فرآورده های جالینوسی و محصولات وابسته به آن برای مصارف موضعی و خوراکی.

 

کاربرد های پزشکی:

کاربرد های تایید شده توسط کارآزمایی کلینیکی:

 گیاه تام E. purpurea به صورت خوراکی در درمان حمایتی سرماخوردگی و عفونت های مجاری تنفّسی و ادراری تجویز می شود. به نظر می رسد که اثرات مفید در درمان این عفونت ها عموماً از طریق تحریک سیستم ایمنی صورت می پذیرد. مصارف موضعی شامل تسریع بهبود زخم و درمان موارد التهابی پوست است.

کاربرد های توصیه شده در طب عامیانه که در کارآزمایی بالینی تایید نشده است:

درمان عفونتهای قارچی، عوارض جانبی پرتو درمانی، آرتریت روماتوئید، مسمومیت های خونی و غذایی.

فارماکولوژی:

فارماکولوژی تجربی:

ادعاهای اخیر در مورد اثر بخشی E. purpurea به عنوان محرّک سیستم ایمنی بر پایه مطالعات علمی زیاد هستند. اثر تحریک ایمنی با 3 مکانیسم حاصل می شود: فعال شدن فاگوسیتوز و تحریک فیبروبلاست ها، افزایش فعالیت تنفسی و افزایش جا به جایی لکوسیت ها. توان فعال کردن فاگوسیتوز عصاره استاندارد شده بخش های هوایی E. purpurea تعیین شده است. عصاره تغلیظ شده لیوفیلیزه گیاه تام E. purpurea به صورت برون تنی به شکل قابل توجهی درصد گرانولوسیت های فاگوسیتوز کننده را افزایش داده و فاگوسیتوز ذرات قارچ را تحریک کرده است. مهار فعالیت هیالورونیداز، تحریک فعالیت قشر کلیه، تحریک تولید Properdin (یک پروتئین سرمی که می تواند ویروس ها و باکتری ها را بی اثر کند) و تحریک تولید اینترفرون نیز پس از درمان با E. purpurea گزارش شده است. فعالیت فارماکولوژیک گونه های اکیناسه به 5 بخش ترکیبات؛ آلکامیدها، مشتقات کافئیک اسید، پُلی آلکین ها، پُِلی آلکن ها و پلی ساکارید ها به علاوه روغن فرّار نسبت داده شده است. در عصاره های الکلی E. purpurea، آمید های لیپوفیل، آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید، به واسطه تحریک فاگوسیتوز گرانولوسیت های چند شکل    هسته ای نوتروفیل (PMNGs) در فعالیت تحریک ایمنی شرکت می کنند. نشان داده شده که پلی ساکارید های با وزن مولکولی بالا، شامل Heteroxylan، که فاگوسیتوز را فعال می کند، و آرابینوگالاکتان، که آزاد سازی عامل نکروز کننده تومور (TNF) و تولید اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا را تسهیل می کند در فعالیت عصاره های آبی و داروی پودر شده که به صورت خوراکی مصرف  می شود دخیل است. به نظر می رسد که مجموع فعالیت تحریک ایمنی عصاره های آبی و الکلی اکیناسه به اثرات تجمعی چند ترکیب وابسته است.

استفاده موضعی عصاره های اکیناسه به طور سنتی برای تسریع بهبود زخم استفاده می شده است. اولین کار بر روی مکانیسم این عمل توسط Bǜsing منتشر گردید که اثر گونه های اکیناسه را بر هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی مورد تحقیق قرار داد.

 به نظر می رسد که مهار هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی عفونت را متمرکز می کند و از انتشار عوامل مسبّب آن به سایر نقاط بدن جلوگیری به عمل می آورند. به علاوه فعالیت مستقیم آنتی هیالورونیدازی، اثری غیر مستقیم بر سیستم هیالورونیک اسید- هیالورونیداز نیز گزارش شده است. ظاهراً تحریک تولید بافت جدید با افزایش فعالیت فیبروبلاست ها، تحریک فاگوسیتوز خونی و بافتی در این مکانیسم دخیل است.

به نظر می رسد که بخش پلی ساکاریدی (Echinacin B) بهبود زخم را  به وسیله تشکیل یک کمپلکس هیالورونیک اسید- پلی ساکارید  که به طور غیر مستقیم منجر به مهار هیالورونیداز میگردد تسریع می کند.

در آزمایشات برون تنی، عصاره اتانولی (65 % حجمی) از گیاه تام E. purpurea تجمع کُلاژن به وسیله فیبروبلاست موشی را مهار کرده که این نتیجه با اندازه گیری قطر شبکه کلاژن به دست آمده است.

ماکروفاژ های موشی پیش خورد شده با پلی ساکارید ها یی که از بخش شناور سطحی کشت سلولی گیاه تام  E. purpurea جدا شدند، تولید TNFα، اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا-2 و سمیّت سلولی علیه سلول های توموری و میکرو ارگانیسم ها (Leishmania enreittii) را افزایش داد.

پلی ساکارید های خالص جدا شده از کشت سلولی E. purpurea در مقیاس وسیع، تحرک ذاتی لکوسیت های با هسته چند سلولی (PMN) را تحت آگار نرم افزایش بخشیده و قابلیت این سلول ها را برای کشتن Staphylococcus aureaus ارتقا داده اند.

مونوسیت های انسانی برای ترشح TNFα، اینترلوکین-1 و اینترلوکین-6 فعال شدند در حالیکه بیان آنتی ژن های لکوسیت های انسانی کلاس II تحت تاثیر قرار نگرفت.

برای مشتقات خالص شده کافئیک اسید، فعالیت های ضد ویروسی اثبات شده اند. تیمار ویروس وزیکوله Stomatitis (VSV) با μg/ml 125 شیکونیک اسید به مدت 4 ساعت، شمار قطعات ویروسی را در سلول های موشی L-929 تا بیش از 50 % کاهش داده است.

 

فارماکولوژی بالینی:

اخیراً 26 آزمایش بالینی کنترل شده (18 تا به صورت تصادفی، 11 تا به صورت 2 سو کور) به طور سیستماتیک در آلمان بررسی شده اند. در 19 آزمایش پروفیلاکسی یا درمان معالجه ای عفونت ها بررسی شد. 4 آزمایش به بررسی کاهش اثرات جانبی پرتو درمانی پرداختند و 3 تا از آن ها تعدیل پارامتر های اختصاصی ایمنی را بررسی کردند. بازبینی نتایج نشان می داد که فرآورده های حاوی اکیناسه تنظیم کننده های ایمنی موثری هستند.

در یک آزمون درازمدت با مقیاس وسیع اثر پمادی حاوی عصاره تغلیظ شده و لیوفیلیزه گیاه E. purpurea بر روی 4598 بیمار برای درمان موارد التهابی پوست، زخم ها، اگزما، سوختگی، عفونت هرپسی و واریس پا مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات درمانی مفید پماد در 5/85 % موارد مشاهده شد. طول درمان افراد بین 1/7 تا 5/15 روز ادامه داشت.

 

موارد منع مصرف:

مصرف موضعی: آلرژی به گیاه

مصرف داخلی: در شرایط حادی مثل Tuberculosis (سل)، Leukosis، Collagenosis، MS، ایدز، عفونت HIV و مشکلات خود ایمنی نباید تجویز شود. تجویز از راه غیر خوراکی به خاطر امکان بروز اثرات جانبی به ندرت ذکر شده است (بخش عوارض ناخواسته را ببینید).

 

هشدار ها:

اطلاعاتی در این زمینه در دست نیست.

 

موارد احتیاط:

عمومی: مصرف داخلی یا موضعی آن نباید بیش از 8 هفته متوالی ادامه یابد.

سرطان زایی، جهش زایی و اختلال در باروری: آزمایشات جهش زایی و سرطان زایی منفی بوده اند. دزهای بالاتر از غلظت پلی ساکاریدی 500 میلی گرم در میلی لیتر باعث تغییری در کروماتید های خواهری یا ایجاد خطا در ساختار کروموزوم ها نشده است.

بارداری: ایجاد نقص در جنین: مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین به طور کلی تجویز ریشه اکیناسه در طول دوران بارداری توصیه نمی شود.

مادران شیرده: مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، مادران شیرده نباید بدون مشورت با پزشک اقدام به مصرف ریشه اکیناسه کنند.

مصرف در کودکان: تجویز خوراکی فرآورده های اکیناسه در کودکان، به جز در صورت توصیه پزشک توصیه  نمی شود.

سایر احتیاط ها: اطلاعاتی در مورد تداخل دارویی، تداخل دارو و آزمایشات تشخیصی و اثرات تراتوژن در بارداری موجود نبود. 

عوارض ناخواسته:

به ندرت ممکن است واکنش های آلرژیک در افراد حساس به خانواده کاسنی (کمپوزیته) بروز کند.

 

مقدار مصرف:

دز روزانه خوراکی گیاه تام 6 تا 9 میلی لیتر از عصاره تغلیظ شده به مدت 8 هفته است. مصرف موضعی فرآورده های نیمه جامد حاوی حداقل 15 % عصاره تغلیظ شده حداکثر برای 8 هفته متوالی می باشد. اطلاعات درباره مقدرا مصرف در کودکان موجود نیست.

ریشه E. pallida: دز روزانه؛ تنتور (1:5، 50 درصد حجمی اتانول) از عصاره خشک اولیه (50 درصد اتانول)، معادل با 900 میلی گرم از ریشه.

 

 

*داروی "اکی هرب" از گیاه Echinacea purpurea ساخته می شود که از نظر ظاهری بسیار شبیه به دو گیاه قبلی است اما از تمام این گیاه (به جای فقط ریشه)استفاده می شود.

 

File:Asteraceae IMG 7674.JPG 

گیاه Echinacea purpurea

 

 

تعریف (Definition):

گیاه تام Echinacea purpurea شامل بخشهای هوایی خشک شده Echinacea purpurea (L.) Moench   برداشت شده در زمانی که گل ها کاملاً باز شده اند (از خانواده کاسنی) می باشد (1).

 

اسامی مترادف (Synonyms):

Echinacea purpurea (L.) Moenchfh  با نامهای زیر نیز در متون علمی وجود دارد:

Brauneria purpurea (L.) Britt., Echinacea intermedia Lindl., E. purpurea (L.) Moench f., E. purpurea (L.) Moench var. arkansana Steyerm., E. speciosa Paxt., Rudbeckia purpurea L., R. hispida Hoffm., R. serotina Sweet( 2و 3) .

خانواده کاسنی ((Asteraceae به نام کمپوزیته (Compositae) هم شناخته می شود.

 

اسامی بومی منتخب (Selected vernacular names):

Coneflower, purple coneflower herb, purpurfarbener Igelkopf, purpurfarbene     Kegelblume, purpurfarbener Sonnenhut, red sunflower, roter Sonnenhut  .(10-4)

 

توصیف (Description):

گیاهی علفی، چند ساله و مقاوم با ساقه های راست و محکم، شاخه دار، کرک دار یا بدون کرک به بلندی 60 تا 180 سانتی متر. برگ های پایه تخم مرغی تا تخم مرغی- نیزه ای، نوک تیز، به وضوح دندانه دندانه. دم برگ ها تا 25 سانتی متر طول دارند، تیغه ها تا 20 سانتیمتر طول و 15 سانتی متر عرض دارند. تیغه ها با شیب تندی به سمت پایه باریک می شوند. اغلب قلبی شکل، بال دار بر روی دم برگ، 3 تا 5 رگبرگ دارند، برگ های ساقه ای در پایین دم برگ دار و در بالا بدون دم برگ هستند، 7 تا 20 سانتی متر طول و 5/1 تا 8 سانتی متر پهنا دارند، به طور درشتی دندانه دار تا صاف، زبر در هر دو سطح با لمس دست، براکته نیزه ای خطی، سست، صاف، در سطح خارجی کرک دار، مژه دار، که به کاه می رسد. خوشه های گل 5/1 تا 3 سانتی متر طول و 5 تا 10 میلی متر پهنا دارند و به رنگ بنفش هستند. طول میخک ها 9 تا 13 میلی متر است. ریشک به اندازه نصف طول بدنه است و تاج صفحه ای گل 5/4 تا 5/5 میلی متر طول دارد. لُب ها 1 میلی لیتر طول دارند. دانه ها 4 تا 5/4 میلی متر هستند. تارهای گرداگرد میوه یک تاج کوتاه تحتانی با  دندانه های یک اندازه. دانه های گرده به رنگ زرد، 19 تا 21 میکرو متر قطر دارند. کروموزوم ها هاپلوئید و به تعداد 11 عدد  می باشند (2).

 

اندام مورد استفاده گیاه (Plant material of interest): بخش هوایی خشک شده یا تازه

ظاهر عمومی (General appearance):

خصوصیات ماکروسکوپی گیاه تام Echinacea purpurea در بخش توصیف شرح داده شد.

خصوصیات ارگانولپتیک:

رایحه آن معطّر و ملایم است. طعم آن در ابتدا شیرین است که به سرعت تلخ می شود.

خصوصیات خرده نگاری:

این بخش برای مطالعات گیاه شناسی اندام های مختلف گیاه به صورت تخصصی نگاشته شده است و علاقمندان به مطالعات شکل شناسی میکروسکوپی گیاه می توانند به مرجع شماره 9 مراجعه کنند.

اندام گیاهی پودر شده:

در حال حاضر توصیفی برای اندام گیاهی پودر شده موجود نیست.

 

انتشار جغرافیایی:

E. purpurea بومی حوزه زهکشی آتلانتیک ایالات متحده آمریکا و کانادا است. مراکز پراکنش آن در ایالات Arkansas، Kansas، Missouri و Oklahama در ایالات متحده آمریکا ست (2). E. purpurea به صورت یک گیاه دارویی در بخش هایی از آفریقای شمالی و شرقی و در اروپا کشت شده است (9).

 

 

 

آزمایش های شناسایی عمومی:

آزمون ماکروسکوپی (2) و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارائی بالای (HPLC)   (4 و 13- 10) اجزاء لیپوفیل و Chicoric acid در عصاره های متانولی.

 

آزمایش های خلوص:

میکروبیولوژی:

 آزمایش برای وجود گونه های Salmonella در گیاه تام E. purpurea باید منفی باشد. حد قابل قبول دیگر ارگانیسم ها در ادامه آمده است (16-14). برای محصولات جوشانده: باکتری های هوازی: کمتر از 107 عدد در گرم، قارچ: کمتر از 105 عدد در گرم و E. coli: کمتر از 102 عدد در گرم. برای محصولات خوراکی:   باکتری های هوازی: کمتر از 105 عدد در گرم یا میلی لیتر ، قارچ ها: کمتر از 104 عدد در گرم یا میلی لیتر، اِنتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 103 عدد در گرم یا میلی لیتر، E. coli: صفر عدد در گرم یا میلی لیتر. برای مصرف خارجی: باکتری های هوازی: کمتر از 102 در گرم یا میلی لیتر، قارچ: کمتر از 102 عدد در گرم یا میلی لیتر و انتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 101 عدد در گرم یا میلی لیتر.

باقیمانده  ضد آفت ها:

باید مطابق با مقررات ملّی هر کشور باشد. معمولاً حداکثر میزان باقیمانده از Aldrin و Dieldrin در گیاه تام E. purpurea کمتر از 05/0 میلی گرم در کیلوگرم است (16). برای سایر ضد آفت ها به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی (14) و دستورالعمل های کنترل رژیم غذایی به لحاظ آفت کش ها (17) مراجعه شود.

فلزات سنگین:

 سطوح توصیه شده برای سرب و کادمیوم به ترتیب کمتر از 10 و 3/0 میلی گرم در کیلوگرم در شکل نهایی داروی گیاهی است (14).

باقیمانده مواد رادیواکتیو:

 برای آنالیز استرامونیوم 90، ید 131، سزیم 134، سزیم 137 و پلوتونیوم 239 به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در زمینه روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی مراجعه شود (14).

آزمایشات تکمیلی تعیین خلوص:

آزمایشات شیمیایی و آزمایش های مقدار خاکستر نامحلول در اسید، عصاره محلول در اتانول رقیق شده، مواد آلی خارجی، رطوبت، خاکستر تام و عصاره محلول در آب مطابق با ملزومات ملّی خاص هر کشور انجام شوند.

 

اندازه گیری های شیمیایی:

برای حضور روغن فرّار (32/0- 08/0 %) و chicoric acid (1/3-2/1 %) (4). آنالیز کمّی Echinacoside، Chicoric acid، Isobutylamides و دیگر ترکیبات تشکیل دهنده به وسیله کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا (HPLC) (4). آنالیز کمّی آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید به وسیله کرماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارایی بالا (4 و 12).

 

ترکیبات شیمیایی اصلی:

شماری از ترکیبات شیمیایی شامل آلکامید ها، پُلی آلکن ها، پُلی آلکین ها، مشتقات کافئیک اسید و  پُلی ساکارید ها شناسایی شده اند (3 و 9- 5). روغن فرّار در میان سایر ترکیبات حاوی borneol، bornyl acetate، germacrene D، caryophyllene، pentadeca-8-(Z)-en-2-one و  caryophyllene epoxide  است .

ایزوبوتیل آمید های با زنجیره های مستقیم اسیدهای چرب 11 تا 16 کربنی با اتصالات اُلِفینی یا استیلنی (یا هر دو) با ایزومر ایزوبوتیل آمید های –tertanoic acid(2E, 4E, 8Z, 10E/Z) در بخش های هوایی گیاه تام E. purpurea یافت می شوند. شیکوریک اسید مشتق از استر کافئیک اسید ترکیب موثره اصلی این دسته از ترکیبات است که در بخش های هوایی E. purpurea با غلظتی حدود 1/3-2/1 % یافت می شود. استر متیل شیکوریک اسید و دیگر مشتقات نیز حضور دارند.

ترکیبات پلی ساکاریدی گیاه تام E. purpurea بر دو دسته اند: یک Heteroxylan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 35000 (مثل PS-I) و یک Arabinorhamnogalactan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 45000 (مثل PS-II). سایر ترکیبات شامل مقادیر اندکی از آلکالوئید های پیرولیزیدین (Tussiliagine  (006/0 %) و Isotussilagine). در این غلظت، آلکالوئیدها غیر سمی به حساب می آیند (8) و از آن جا که  این آلکالوئید ها فاقد حلقه 1و2 اشباع نشده Necine آلکالوئید هایی مثل Senecionine (ساختار آن در شکل آمده است) از گونه های Senecio هستند آن ها را فاقد توانایی در ایجاد اثرات سمّی بر کبد به حساب می آورند.

ساختار چند ترکیب نمونه در شکل زیر آمده است.

 

  

 

اشکال دارویی:

 

 بخش های هوایی پودر شده، عصاره تغلیظ شده، فرآورده های جالینوسی و محصولات وابسته به آن برای مصارف موضعی و خوراکی.

 

کاربرد های پزشکی:

کاربرد های تایید شده توسط کارآزمایی کلینیکی:

 گیاه تام E. purpurea به صورت خوراکی در درمان حمایتی سرماخوردگی و عفونت های مجاری تنفّسی و ادراری تجویز می شود (1و 3 و 5 و 7 و 8 و 18). به نظر می رسد که اثرات مفید در درمان این عفونت ها عموماً از طریق تحریک سیستم ایمنی صورت می پذیرد (3 و 5 و 7). مصارف موضعی شامل تسریع بهبود زخم و درمان موارد التهابی پوست است (1 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 19).

کاربرد های توصیه شده در طب عامیانه که در کارآزمایی بالینی تایید نشده است:

درمان عفونتهای قارچی، عوارض جانبی پرتو درمانی، آرتریت روماتوئید، مسمومیت های خونی و غذایی (1و 5 و 7 و 9).

 

فارماکولوژی:

فارماکولوژی تجربی:

ادعاهای اخیر در مورد اثر بخشی E. purpurea به عنوان محرّک سیستم ایمنی بر پایه مطالعات علمی زیاد هستند. اثر تحریک ایمنی با 3 مکانیسم حاصل می شود: فعال شدن فاگوسیتوز و تحریک فیبروبلاست ها، افزایش فعالیت تنفسی و افزایش جا به جایی لکوسیت ها (3 و 5 و 8). توان فعال کردن فاگوسیتوز عصاره استاندارد شده بخش های هوایی E. purpurea تعیین شده است. عصاره تغلیظ شده لیوفیلیزه گیاه تام E. purpurea به صورت برون تنی به شکل قابل توجهی درصد گرانولوسیت های فاگوسیتوز کننده را افزایش داده و فاگوسیتوز ذرات قارچ را تحریک کرده است (20 و 21). مهار فعالیت هیالورونیداز، تحریک فعالیت قشر کلیه، تحریک تولید Properdin (یک پروتئین سرمی که می تواند ویروس ها و باکتری ها را بی اثر کند) و تحریک تولید اینترفرون نیز پس از درمان با E. purpurea گزارش شده است (22). فعالیت فارماکولوژیک گونه های اکیناسه به 5 بخش ترکیبات؛ آلکامیدها، مشتقات کافئیک اسید، پُلی آلکین ها، پُِلی آلکن ها و پلی ساکارید ها به علاوه روغن فرّار نسبت داده شده است (7). در عصاره های الکلی E. purpurea، آمید های لیپوفیل، آلکامید ها و مشتقات کافئیک اسید، به واسطه تحریک فاگوسیتوز گرانولوسیت های چند شکل    هسته ای نوتروفیل (PMNGs) در فعالیت تحریک ایمنی شرکت می کنند (3 و 23 و 24). نشان داده شده که پلی ساکارید های با وزن مولکولی بالا، شامل Heteroxylan، که فاگوسیتوز را فعال می کند، و آرابینوگالاکتان، که آزاد سازی عامل نکروز کننده تومور (TNF) و تولید اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا را تسهیل می کند (19 و 22) در فعالیت عصاره های آبی و داروی پودر شده که به صورت خوراکی مصرف  می شود دخیل است. به نظر می رسد که مجموع فعالیت تحریک ایمنی عصاره های آبی و الکلی اکیناسه به اثرات تجمعی چند ترکیب وابسته است (3 و 5 و 23).

استفاده موضعی عصاره های اکیناسه به طور سنتی برای تسریع بهبود زخم استفاده می شده است. اولین کار بر روی مکانیسم این عمل توسط Bǜsing منتشر گردید که اثر گونه های اکیناسه را بر هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی مورد تحقیق قرار داد (25).

 به نظر می رسد که مهار هیالورونیداز بافتی و استرپتوکوکی عفونت را متمرکز می کند و از انتشار عوامل مسبّب آن به سایر نقاط بدن جلوگیری به عمل می آورند. به علاوه فعالیت مستقیم آنتی هیالورونیدازی، اثری غیر مستقیم بر سیستم هیالورونیک اسید- هیالورونیداز نیز گزارش شده است (26). ظاهراً تحریک تولید بافت جدید با افزایش فعالیت فیبروبلاست ها، تحریک فاگوسیتوز خونی و بافتی در این مکانیسم دخیل است (26).

به نظر می رسد که بخش پلی ساکاریدی (Echinacin B) بهبود زخم را  به وسیله تشکیل یک کمپلکس هیالورونیک اسید- پلی ساکارید  که به طور غیر مستقیم منجر به مهار هیالورونیداز میگردد تسریع می کند (27).

در آزمایشات برون تنی، عصاره اتانولی (65 % حجمی) از گیاه تام E. purpurea تجمع کُلاژن به وسیله فیبروبلاست موشی را مهار کرده که این نتیجه با اندازه گیری قطر شبکه کلاژن به دست آمده است (28).

ماکروفاژ های موشی پیش خورد شده با پلی ساکارید ها یی که از بخش شناور سطحی کشت سلولی گیاه تام  E. purpurea جدا شدند، تولید TNFα، اینترلوکین-1 و اینترفرون بتا-2 و سمیّت سلولی علیه سلول های توموری و میکرو ارگانیسم ها (Leishmania enreittii) را افزایش داد (31-29).

پلی ساکارید های خالص جدا شده از کشت سلولی E. purpurea در مقیاس وسیع، تحرک ذاتی لکوسیت های با هسته چند سلولی (PMN) را تحت آگار نرم افزایش بخشیده و قابلیت این سلول ها را برای کشتن Staphylococcus aureaus ارتقا داده اند.

مونوسیت های انسانی برای ترشح TNFα، اینترلوکین-1 و اینترلوکین-6 فعال شدند در حالیکه بیان آنتی ژن های لکوسیت های انسانی کلاس II تحت تاثیر قرار نگرفت (32).

برای مشتقات خالص شده کافئیک اسید، فعالیت های ضد ویروسی اثبات شده اند (33). تیمار ویروس وزیکوله Stomatitis (VSV) با μg/ml 125 شیکونیک اسید به مدت 4 ساعت، شمار قطعات ویروسی را در سلول های موشی L-929 تا بیش از 50 % کاهش داده است (34).

 

فارماکولوژی بالینی:

اخیراً 26 آزمایش بالینی کنترل شده (18 تا به صورت تصادفی، 11 تا به صورت 2 سو کور) به طور سیستماتیک در آلمان بررسی شده اند (24). در 19 آزمایش پروفیلاکسی یا درمان معالجه ای عفونت ها بررسی شد. 4 آزمایش به بررسی کاهش اثرات جانبی پرتو درمانی پرداختند و 3 تا از آن ها تعدیل پارامتر های اختصاصی ایمنی را بررسی کردند. بازبینی نتایج نشان می داد که فرآورده های حاوی اکیناسه تنظیم کننده های ایمنی موثری هستند (24).

در یک آزمون درازمدت با مقیاس وسیع اثر پمادی حاوی عصاره تغلیظ شده و لیوفیلیزه گیاه E. purpurea بر روی 4598 بیمار برای درمان موارد التهابی پوست، زخم ها، اگزما، سوختگی، عفونت هرپسی و واریس پا مورد مطالعه قرار گرفت (19). اثرات درمانی مفید پماد در 5/85 % موارد مشاهده شد. طول درمان افراد بین 1/7 تا 5/15 روز ادامه داشت.

 

موارد منع مصرف:

مصرف موضعی:

آلرژی به گیاه

مصرف داخلی:

در شرایط حادی مثل Tuberculosis (سل)، Leukosis، Collagenosis، MS، ایدز، عفونت HIV و مشکلات خود ایمنی نباید تجویز شود (1). تجویز از راه غیر خوراکی به خاطر امکان بروز اثرات جانبی به ندرت ذکر شده است (بخش عوارض ناخواسته را ببینید).

 

هشدار ها:

اطلاعاتی در این زمینه در دست نیست.

 

موارد احتیاط:

احتیاط های عمومی:

مصرف داخلی یا موضعی آن نباید بیش از 8 هفته متوالی ادامه یابد (1).

سرطان زایی، جهش زایی و اختلال در باروری:

 آزمایشات جهش زایی و سرطان زایی منفی بوده اند (3 و 5 و 35). دزهای بالاتر از غلظت پلی ساکاریدی 500 میلی گرم در میلی لیتر باعث تغییری در کروماتید های خواهری یا ایجاد خطا در ساختار کروموزوم ها نشده است (35).

بارداری: ایجاد نقص در جنین:

مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین به طور کلی تجویز ریشه اکیناسه در طول دوران بارداری توصیه نمی شود (1).

مادران شیرده:

مطالعات قابل اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین، مادران شیرده نباید بدون مشورت با پزشک اقدام به مصرف ریشه اکیناسه کنند.

مصرف در کودکان:

تجویز خوراکی فرآورده های اکیناسه در کودکان، به جز در صورت توصیه پزشک توصیه  نمی شود.

سایر احتیاط ها:

اطلاعاتی در مورد تداخل دارویی، تداخل دارو و آزمایشات تشخیصی و اثرات تراتوژن در بارداری موجود نبود.

 

 

عوارض ناخواسته:

به ندرت ممکن است واکنش های آلرژیک در افراد حساس به خانواده کاسنی (کمپوزیته) بروز کند.

 

مقدار مصرف:

دز روزانه خوراکی گیاه تام 6 تا 9 میلی لیتر از عصاره تغلیظ شده به مدت 8 هفته است (1). مصرف موضعی فرآورده های نیمه جامد حاوی حداقل 15 % عصاره تغلیظ شده حداکثر برای 8 هفته متوالی می باشد (1). اطلاعات درباره مقدرا مصرف در کودکان موجود نیست.

 

دارو های تجارتی موجود در بازار جهانی از گیاه تام اکیناسه (Echinacea purpurea): موارد زیر قابل توجه به شرح زیر است:

 

 

 

گیاه اکیناسه گیاهی بومی قاره آمریکا بوده و بنابر این اثری از آن در منابع طب سنتی ایران دیده نمی شود.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

مراجع:

1- مونوگراف WHO با عناوین  Herba Echinacea and Radix Echinacea

2- Martindale: the complete drug reference: 35th edition: 2005

مصرف دارویی اکیناسه در زمان کنونی در ایران:

 

فرآورده های دارویی یا در عطاری ها:

فرآورده ای که درآن تنها از گیاه اکیناسه استفاده شده است:

ü     Echiherb (گل دارو). قرص. مصرف: محرک ایمنی.

      فرآورده هایی که درآن ها از گیاه اکیناسه به علاوه گیاهان دیگر استفاده شده  است:

* Phytocold (گل دارو). قرص Sugar coated. مصرف: رفع علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

*   Calendit-E (گل دارو). کرم. مصرف: التهابات و مشکلات خفیف پوستی.

 

 

 

برخی از فرآورده هایی که در آن ها تنها از گیاه اکیناسه استفاده شده است:

راهنما: نام فرآورده (کارخانه سازنده کشور/کشور های سازنده). /شکل دارویی/. مصرف: کاربرد توصیه شده توسط شرکت سازنده.

Ø     Echinacin: در کشورهای استرالیا (Thursday)، اطریش، بلژیک، چک، آلمان، مجارستان، اسپانیا، سویس (Madaus) و یونان (Apivita) تولید می شود. مورد استفاده: درمان عفونت ها و زخم ها

Ø     Skin clear (- انگلستان): ریشه اکیناسه. مصرف: شکل قرص آن برای بیماری های پوستی کاربرد دارد.

Ø     Benylin active response (- انگلستان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی تنفس.

Ø     Echinaforce  اطریش، Bioforce آلمان، سویس، انگلستان): E. purpurea. مصرف: عفونت ها.

Ø     Echinacea (- انگلستان): الگزیر. مصرف: آب ریزش، تحریک سیستم ایمنی و مشکلات خفیف پوستی. قرص: مصرف: محرک ایمنی و بیماری های پوستی.

Ø     Myo-Echinacin  (- اطریش): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری ادراری و تنفسی.

Ø     Phytocold  (  - انگلستان). مصرف: سرماخوردگی.

Ø     Sanvita  (- اطریش). مصرف: عفونت های دستگاه تنفسی.

Ø     Eumunil  ( ایتالیا). مصرف: محرک ایمنی، عفونت های دستگاه تنفسی.

Ø     Enax (- برزیل). مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Immune booster (- مکزیک). مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Regripax (- مکزیک). مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Imunnal ( چک، روسیه). مصرف: عفونت ها.

Ø     Immunorm (- روسیه). مصرف: محرک ایمنی، عفونت های مجاری تنفسی و ادراری.

Ø     Imunocel (- برزیل). مصرف: علائم سرما خوردگی.

Ø     Ekian (- اسپانیا). مصرف: عفونت ها.

Ø     Imunogreen (- برزیل).

Ø     EchinaMed (- سویس). مصرف: علائم سرما خوردگی، تب.

Ø     Echiplant (- سویس): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری تنفسی.

Ø     Triple blend Echinacea (- کانادا)+ E. pallid + E. Purpurea  E. angustifolia.

Ø     Berubi (- آلمان). مصرف: سرما خوردگی و علائم آنفولانزا.

Ø     Cefac ( آلمان): E. Purpurea. مصرف: محرک ایمنی و غفونت های فوقانی دستگاه تنفس.

Ø     Echan (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echifit (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echiherb (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echinapur (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Echinatur (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Episcorit (آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Esberitox mono (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری تنفسی.

Ø     Pascotox forte-Injektos pas (- آلمان). مصرف: تونیک.

Ø     Resiston mono (- آلمان): E. purpurea. مصرف: محرک ایمنی.

Ø     Resplant (- آلمان): E. purpurea. مصرف: عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی و ادراری.

Ø     Wiedimmun (- آلمان): E. purpurea. قطره خوراکی: مصرف: محرک ایمنی، عفونت های مجاری تنفسی.

برخی از فرآورده هایی که در آن ها از یک یا چند گیاه اکیناسه به علاوه داروها یا گیاهان دیگر استفاده شده است:

راهنما: نام فرآورده (کارخانه سازنده کشور سازنده): /شکل دارویی/: ترکیبات یا گیاهان متشکله. مصرف: کاربرد توصیه شده توسط شرکت سازنده.

v    Parodontax F (- ایتالیا): خمیر دندان: E. purpurea، بابونه، مریم گلی، صمغ مرمکی، Rhatany، سدیم بی کربنات، سدیم فلوراید. مصرف: بهداشت دهان.

v    SX- 22 (- ایتالیا): اکیناسه، ویتامین ها، کافئیک اسید، فیتوسترول ها، لینولئیک اسید، اولئیک اسید، پالمتیک اسید، شیکوریک اسید، اینولین، تبائین، تری ترپن ها. مصرف: عفونت ها.

v    Andrographis copmplex (- استرالیا): اکیناسه، Andrographis ، ریحان مقدس. مصرف: مشکلات مجاری تنفسی.

v    Astragalus compound (استرالیا): اکیناسه، گَوَن، جین سنگ سیبری. مصرف: تونیک.

v    Broncafet (- استرالیا): ریشه Pleurisy، اکیناسه، شیرین بیان، فراسیون سیاه، آویشن، زنجبیل. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا، سرفه.

v    Cats claw complex (- استرالیا): اکیناسه، پنجه گربه، Tabeburia avellanedae. مصرف: علائم سرماخوردگی، تونیک.

v    Cold and flu relief (- استرالیا): E. purpurea. آسید آسکوربیک،                      E. angustifolia، زینک گلوکونات، Apis mel، Arsen. Alb.، Arum. Met، Baptista tinct.، بلادونا، Bryonia، Ferrum phos.، merc. Sol.. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

v    Cough relief (- استرالیا): محلول خوراکی: روغن انیسون، ختمی، Bryonia، Iceland moss، اکیناسه، بابونه، آویشن، گزنه، Aconitum nop.، Coccus cacti، Corallium rub.، Drosera، ایپکا، Kali bich.، Kreosotum، Spongia tosta، Sticta plum. مصرف: سرفه.

v    Digest (- استرالیا): اکیناسه، Gentian، بابونه، Milk thistle، .Taraxacum مصرف: مشکلات هضم.

v    Echinacea 4000 (- استرالیا): اکیناسه، کلسیم آسکوربات، شلات زینک آمینو اسید. مصرف: علائم مجاری فوقانی تنفس.

v    Echinacea complex (- استرالیا): اکیناسه، ویتامی ها، شلات زینک و اسید آمینه. مصرف: مشکلات پوستی، عفونت های قسمت های فوقانی دستگاه تنفس، زخم ها.

v    Echinacea lozenges (- استرالیا): E. purpurea، روغن اکالیپتوس، سدیم آسکوربات. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

v    Euphrasia complex (- استرالیا): Euphrasia، Solidago، اکیناسه، Hydrasitis، فلفل. مصرف: آب ریزش، تب یونجه، سینوزیت.

v    Flavons (استرالیا): اکیناسه، آسکوربیک اسید، سدیم آسکوربات، کلسیم آسکوربات، هیسپریدین، بایو فلاونوئیدها، میوه rose، Boneset، بومادران. مصرف: زخم های سطحی، تونیک.

v    Galium complex (- استرالیا): Clivers، E. angustifolia، کالندولا، Baptista tinctoria، شلات روی و اسید آمینه، ویتامین ها. مصرف: تونیک.

v    Herbal cleanse (- استرالیا): آلوئه، Taraxacum، Yellow dock، Sarsaparilla، Lappa، Clivers، Hydrastis، Slippery elm.، E. purpurea، زنجبیل،  Milk thistle.  مصرف: یبوست، مشکلات کبدی.

v    Herbal cold & flu relief (- استرالیا): E. angustifolia، شیرین بیان، سیر. مصرف: علائم سرما خوردگی و آنفولانزا.

v    Lifesystem herbal plus formula 8 Echinacea (استرالیا): اکیناسه، دی- آلفا توکوفریل اسید سوکسینات، بتا کاروتن، آسکوربیک اسید، سدیم آسکوربات، شلات روی و اسید آمینه. مصرف: مشکلات خفیف مجاری فوقانی تنفس، مشکلات پوستی، زخم ها.

v    Logicin natural lozenges (- استرالیا): گلوکونات زینک، اکیناسه، ویتامین C، عسل.

v    Odourless Garlic (- استرالیا): سیر، E. purpurea، زینک گلوکونات، بتا کاروتن. مصرف: احتقان مجاری فوقانی تنفس.

v    Proyeast (- استرالیا): سیر، اکیناسه، آسکوربیک اسید، Chaparral، زینک گلوکونات، ویتامین A، Pau d’arco. مصرف: کاندیدیاز.

v    Sambucus complex (- استرالیا): Sambucus، Euphrasia، E. angustifolia، Hydrastis،  Euphorbia hirta، دی آلفا توکوفریل اسید سوکسینات، ویتامین A استات. مصرف: کنژاکتیویت، Otorrhoea، مشکلات مجاری فوقانی تنفس.

v    Urgenin ( استرالیا، Madaus اطریش، بلژیک، هنگ کنگ، اسپانیا - Madaus kong - اسرائیل): E.angustifolia (MadausSaw palmeto، Esculoside. مصرف: مشکلات پروستات و مجاری ادراری.

v    Urnidase (- ایتالیا): اکیناسه، Saw palmeto، ذرت، Buchu، hydrastis، Sassafras، انگور خرس، املاح معدنی. مصرف: التهاب پروستات، ناراحتی های مثانه.

v    Esberitox (- اطریش): Thuja، اکیناسه،tinctoria  Baptista. مصرف: محرک ایمنی، عفونت های دستگاه تنفسی.

v    Spasmo-Urgenin ( اطریش، اسپانیا، تایلند- Neo-farmaceautica - پرتغال): Saw palmeto، اکیناسه، Trospium chloride. مصرف: درد های پروستات و مجاری ادراری.

v    Malvatricin natural (- برزیل): سدیم فلوراید یا مونو فلورو فسفات، کالندولا، اکیناسه، Guaco. مصرف: پروفیلاکسی پوسیدگی دندان.

v    Malvatricin natural organic (- برزیل): سدیم مونو فلورو فسفات، اکیناسه، Propolis (با یا بدون هاما ملیس)، مصرف: پروفیلاکسی پوسیدگی دندان.

v    Parodontax ( برزیل، GSK اطریش، GSK consumer - سویس): دهانشویه: E. purpurea، بابونه، Myrrh، منتول، روغن میخک، روغن زیره سیاه، روغن مریم گلی، روغن نعنا فلفلی، روغن نعنا. مصرف: لثه های خونریزی کننده، التهاب لثه و دهان. خمیر دندان: سدیم بی کربنات، بابونه، Myrrh، ریشه Rhatany، روغم مریم گلی، روغن نعنا فلفلی. مصرف: بهداشت دهان و خونریزی لثه.

v    Bentasil licorice with Echinacea (- کانادا): آمونیوم کلراید، آنتول، اکیناسه، شیرین بیان، روغن اکالیپتوس، منتول. مصرف: التهاب گلو.

v    Benylin first defence (- کانادا): اکیناسه، منتول. مصرف: علائم سرماخوردگی و سرفه.

v    Echinacea goldenseal formula (- کانادا): گَوَن، اکیناسه، Hydrastis.

v    Citro-C (- شیلی): اکیناسه، اسید آسکوربیک. مصرف: عفونت های مجاری تنفسی.

v    Paltomiel plus (- شیلی): اوکالیپتوس، آووکادو، عسل، برگ توتون هندی، اکیناسه. مصرف: مشکلات مجاری تنفسی. *

v    Esberitox N (- آلمان): Thunja، Baptistic tinc.، E. purpurea، E. pallid. مصرف: تونیک، عفونت های مجاری تنفسی.

v    Hewenephron duo (- آلمان): Solidago virgaurea، اکیناسه. مصرف: Renal calculi.

v    Bodyguard (- ایتالیا): اکیناسه، بید، ریشه پنجه شیطان، Propolis. مصرف: مکمل غذایی.

v    Dermilia flebozin (- ایتالیا): زینک اکساید، Myrtillus، اکیناسه، هاما ملیس، Melilotus centella. مصرف: tired legs.

v    Golatux (- ایتالیا): Ivy، اکیناسه.

v    Immumil (- ایتالیا): Propolis، اکیناسه، آویشن. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Influ-zinc (- ایتالیا): E. purpurea. مصرف: محرک ایمنی، عفونت های دستگاه تنفسی.

v    Probigol (- ایتالیا): زینک گلوکونات، ویتامین C، سلنیوم، اکیناسه، بید.

v    Ribovir (- ایتالیا): Royal jelly، اکیناسه، کشمش سیاه. مصرف: مکمل غذایی.

v    Sclerovis H (- ایتالیا): گاو زبان اروپایی، گل سنگ ایسلندی، اکیناسه، Melaleuca، نعنا فلفلی، گل مغربی، Prunus dulcis، Triticum vulgar.  مصرف: نرم کننده.

v    Echinacea plus (total man) (- مالزی): اکیناسه، سیر. مصرف: تونیک.

v    Gripaleta (- مکزیک): اکیناسه، روی، آسکوربیک اسید. مصرف: آنفولانزا.

v    Lice blaster (- نیوزلند): Adhatoda vasica، اکیناسه، روغن  Malaleuca pediculosis، ریشه  Stemona sessifolia.

v    Strepsils Echinacea defence (- نیوزلند): اسید آسکوربیک، اکیناسه. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Wecesin ( سویس، آفریقای جنوبی): Arnica، کالندولا،اکیناسه، کوارتز (آفریقای جنوبی)، Stibium met. (آفریقای جنوبی). مصرف: سوختگی، مشکلات پوستی، زخم های مخاطی و سطحی.

v    Neo urgenin (- اسپانیا): E. angustifolia، Pygeum africanum، Saw palmetto. مصرف: ناراحتی های پروستات.

v    Demonatur capsules contre les refroidissements (- سویس): کپسول های قهوه ای: روغن آویشن، روغن اُریگانوم، روغن مرزه. کپسول های سبز: E. Purpurea. مصرف: علائم آنفولانزا.

v    Demonatur dragees pour les reins et la vessie (- سویس): انگور خرس، Solidago virgaurea، Ononis، اکیناسه، Java tea. مصرف: ناراحتی های مجاری ادراری.

v    Drosana resiston avec Vitamin C (- سویس): E. purpurea، Red cherry. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Esberitop (- سویس): اکیناسه، Thuja، Baptista tinctoria، ویتامین C. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Gel a la consoude (- سویس): Comfrey، کالندولا، علف چای، اکیناسه، نعنا. مصرف: جراحت های بافت نرم.

v    Kytta gel (- سویس): Comfrey، علف چای، اکیناسه، برگ نعنا فلفلی. مصرف: ناراحتی های بافت نرم.

v    Prodontax F (- سویس): سدیم فلوراید، اکیناسه، بابونه، ریشه Rhatany، Myrrh، سدیم بی کربنات، روغن نعنا، روغن مریم گلی. مصرف: پروفیلاکسی پوسیدگی های دندان، Periodentit.

v    Phytomed prosta (- سویس): E. purpurea، popular buds، Saw palmetto، Solidago virgaurea. مصرف: ناراحتی های ادراری و درد های پروستات.

v    Chassot N (- سویس): Cucurbita، روغن  Cucurbita، Saw palmetto، E. angustifolia، Java tea، پیاز. مصرف: هایپر پلازی خوش خیم پروستات.

v    Spagymun (- سویس): گل ها و ریشه E. angustifolia، گل و ریشه E. purpurea، Eupatorium perfoliatum مصرف: محرک ایمنی.

v    Spagyrom (- سویس): گل ها و ریشه E. angustifolia، گل و ریشه E. purpurea، روغن میخک، روغن دارچین، روغن ژونیپر، روغن اسطخدوس، روغن بابونه، روغن نعنا فلفلی، روغن رزماری، روغن مرزه، روغن آویشن. مصرف: ناراحتی های گلو و دهان،        سرما خوردگی.

v    Wala Echinacea(- سویس): اکیناسه، کالندولا، مریم گلی، Eucaliptus globus، Argentum nitricum، Tonsillae palatinae bovis، Gingiva bovis. مصرف: ناراحتی های گلو و دهان.

v    Antifect (- انگلستان): سیر، روغن سیر، اکیناسه. مصرف: آب ریزش، احتقان بینی، التهاب مخاط بینی.

v    Goodypops (- انگلستان): اکیناسه، ویتامین C، پکتین. مصرف: گلو درد.

v    Hay fever & sinus relief (- انگلستان): اکیناسه، Sambucus، سیر. مصرف: آب ریزش بینی، تب یونجه، احتقان سینوس.

v    Modern herbals cold & catarrh (- انگلستان): ختمی، اکیناسه، Sambucus. مصرف: آب ریزش بینی، احتقان سینوس.

v    Revitonil (- انگلستان): اکیناسه، نعنا فلفلی، میخک، میوه انیسون، شیرین بیان، رازیانه، اکالیپتوس. مصرف: علائم سرما خوردگی.

v    Sinotar (- انگلستان): ختمی، اکیناسه، Sambucus. مصرف: بسته شدن سینوس، آب ریزش.

*ممکن است در برخی قوانین دوپینگ به حساب آید.

کاربرد اکیناسه در طب سنتی و مصرف دارویی آن در ایران:

[ شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧ ] [ ٩:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی وزیریان ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

به خود فکر کن... و درست که بیندیشی.. تنها دیگران را می بینی
نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب