آی مد، داروی ضد ایدز

آی مُد؛ دارویی برای مقابله با عوارض ویروس ایدز (اچ-آی-وی)

 (مرجع:http://www.imodaids.com/?Lan=fa)

-

داروهای مبارزه با بیماری ایدز در پنج دسته قرار دارند:

چهار دسته اول گروه داروهای HAART را تشکیل می‌دهند. دسته ششمی نیز وجود دارد.

این دسته داروهایی هستند که به درمان عفونت‌های فرصت‌طلبی که در اثر ضعف سیستم ایمنی بروز پیدا می‌کنند می‌پردازند.

داروهای معرفی شده در چهار دسته اول در این گزارش، داروهایی هستند که از سوی FDA تایید شده‌اند.


1 - داروهای دسته Protease Inhibitors
2- داروهای دسته (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs
3- داروهای دسته (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs
4- داروهای دسته Entry and Fusion Inhibitors
5- داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
                     Interleukin-2  
                     BAY 50-4798  
                     Remune  
                     IR103  
                     Immunitin  
                     Revivo  

IMODTM

خواص دارو

عصاره گیاهی IMODTM دارای آثار تنظیم کننده سیستم ایمنی میباشد. در مطالعهای که برروی بیماران مبتلا به ویروس HIV که به مرحله ایدز وارد شده اند و عملاً تعداد CD4 آنها کمتر از 200 بوده است طی یک دوره درمانی 1 تا 3 ماهه افزایش قابل توجه CD4 مشاهده میگردد به گونهای که بیماران از مرحله علامت دارایدز خارج و نیازی به بستری شدن نداشته اند و این اثر تا مدت طولانی به صورت پایدار باقی مانده است.

نحوه و مقدار مصرف

این دارو به میزان روزانه یک ویال ml 4 که در ml 100 محلول کلرید سدیم 9/0 درصد (نرمال سالین) رقیق شده است به صورت داخل وریدی مصرف میگردد. یک دوره کامل درمانی حداکثر 90 روز میباشد.

 

مطابق با برنامه آزمونهای سم شناسی پیش بالینی "IMODTM"،داروی مورد نظر به عنوان ایمونومدولاتور مطرح گردیده و مطالعات سمیت دارو به صورتیک بار مصرف به طریقه تزریق داخل عضلانی به موشهای سویه BALB/C و موشهای Wistar انجام گرفت و مطالعات سمیت آن در شرایط مزمن 3 ماهه آزمایشی برروی موشها و مزمن یکماهه آزمایشی بر روی سگها انجام گرفت. آزمونهای پتانسیل، اثرات موتاژن،امبریوتوکسیک، تراتوژنیک، آلرژیک و اثرات ایمونوتوکسیک دارو و همچنین مطالعات اثردارو بر روی تولید مثل انجام گرفت.

در نتیجه آزمایشات انجام شده مشخص گردیدکه "IMODTM" به عنوان داروی با سمیت کم در اثر یک بار مصرف تزریق داخلصفاقی به موشهای سویه BALB/C و موشهای Wistar و همچنین در اثر روش تزریق داخلعضلانی به موشهای سویه BALB/C به حساب می آید. بدین صورت نشانگان LD50 داروی "IMODTM" در رقت 1:5 با سرم فیزیولوژی به اندازه 42.1 – 51.8 ml/kg گزارش می‌گردد.

در اثر تزریق داخل صفاقی به موشهای سویه BALB/C و موشهای Wistar هیچ گونه اثر خاصی در تفاوت جنسیتی حیوانات ذکر شده در حساسیت به اثراتتوکسیک داروی "IMODTM" ظاهر نگردید. شکل مسمومیت Intoxication در موشهایسویه BALB/C و موشهای Wistar با دوزهای در سطح LD50، مشابه با شکل مسمومیت الکلاتیلیک وارد شده در ساختمان دارو میباشد.

در اثر مطالعات سم شناسی "IMODTM" در تزریق داخل عضلانی 3 ماهه به موشها با دوز 0.07ml/kg و 0.21ml/kg (10 تا 30 مرتبه بیش از دوز روزانه برای انسان) و در تزریق داخل عضلانییک ماهه به سگها با دوز 0.07ml/kg (10 مرتبه بیش از دوز روزانه برای انسان) اثرتخریبی دارو بر روی ارگانهای اساسی و سیستم ارگانیزم حیوانات تحت آزمایش شناسائینشد. در آزمایشات پاتوهیستولوژی ارگانهای داخلی حیوانات، که در پایان آزمونهای مزمنانجام گرفت، تغییرات پاتولوژیک در ارتباط با اثرات توکسیک داروئی مشاهده نگردید . اثرات تحریکات موضعی در اثر تزریقات طولانی مدت داخل عضلانی دارو در رقت 1:10 سرمفیزیولوژی مشاهده نگردید .

"IMODTM" اثرات موتاژن،امبریوتوکسیک، تراتوژنیک نداشته و هیچ گونه اثری بر روی عملکرد تولید مثل حیواناتنمیگذارد. در دوزهای آزمایشی و شمای تزریقی "IMODTM" هیچ گونه اثرآلرژیک ظاهر نگردیده و خواص ایمونوتوکسیک مشاهده نگردید.

بر اسلس مطالعاتانجام شده "IMODTM" برای انجام آزمایشات بالینی توصیه میگردد .

خلاصهای از نتایج حاصل از مطالعات سمشناسی انجام شده در مورد "IMODTM" را میتوان به شرح ذیل بیان نمود:

سمیت حاد:

در آزمونهای انجام شده در مورد مسمومیت حاد با داروی "IMODTM" مشخص گردید که داروی فوق هیچ گونه سمیت حاد ندارد، پارامترهایتوکسیک حاد "IMODTM" و اتانول 96o در نسبت رقیق شده1:5 با سرم فیزیولوژیدر روشهای مختلف تزریقی بر روی حیوانات آزمایشگاهی مقایسه شده و مشخص گریده است کهدارو آثار سمی کمتری نسبت به حلال خود دارد.

 

بررسی اثرات ژنوتوکسوسیته :( آزمون Comet )

به منظور بررسی اثر ژنوتوکسوسیته داروی "IMODTM" از آزمون Comet که یک آزمون بسیار حساس، سریع واستاندارد دربررسی آسیبهای DNA میباشد استفاده گردید.

در این آزمایش بررسی اثر دارو برسلولهای حساس

/ 2 نظر / 415 بازدید
پرستار کوچولو سالی

سلام دوست من. خوب این دارو اثرات خیلی مفیدی بر بدن خواهد داشت. خوشحالیم که یک ایرانی افتخار به دست آوردن این دارو را دارد. مطمئنم که روزی این دارو اثرات مناسبی رو روی بیماران مبتلا به اچ آی وی هم خواهد گذاشت. ان شاالله

عرفان مونسان

باسلام وآرزوي موفقيت شما مونسان هستم كاردان مدارك پزشكي وكارشناس گياهان دارويي از مطالب شما استفاده برديم . باتشكر درپناه دولت حق