اکی هرب

 

نام دارو: Echiherb

(تصویر: به زودی...)

کارخانه سازنده: گل دارو

File:Echinacea angustifolia.jpg

گیاه Echinacea angustifolia

 

File:Echinacea pallida butterfly MN 2007.JPG

گیاه Echinacea pallida

تعریف (Definition):

گیاه تام Echinacea purpurea شامل بخشهای هوایی خشک شده Echinacea purpurea (L.)Moench  برداشت شده در زمانی که گل ها کاملاً باز شده اند (از خانواده کاسنی) می باشد.

 اسامی مترادف (Synonyms):

Echinacea purpurea (L.) Moenchfh  با نامهای زیر نیز در متون علمی وجود دارد:

Brauneria purpurea (L.) Britt., Echinacea intermedia Lindl., E. purpurea (L.) Moenchf., E. purpurea (L.) Moench var. arkansana Steyerm., E. speciosa Paxt., Rudbeckiapurpurea L., R. hispida Hoffm., R. serotina Sweet.

خانواده کاسنی ((Asteraceae به نام کمپوزیته (Compositae) هم شناخته می شود.

 اسامی بومی منتخب (Selected vernacular names):

Coneflower, purple coneflower herb, purpurfarbener Igelkopf, purpurfarbene     Kegelblume, purpurfarbener Sonnenhut, red sunflower, roter Sonnenhut .

 توصیف (Description):

گیاهی علفی، چند ساله و مقاوم با ساقه های راست و محکم، شاخه دار، کرک دار یا بدون کرک به بلندی 60 تا 180 سانتی متر. برگ های پایه تخم مرغی تا تخم مرغی- نیزه ای، نوک تیز، به وضوح دندانه دندانه. دم برگ ها تا 25 سانتی متر طول دارند، تیغه ها تا 20 سانتیمتر طول و 15 سانتی متر عرض دارند. تیغه ها با شیب تندی به سمت پایه باریک می شوند. اغلب قلبی شکل، بال دار بر روی دم برگ، 3 تا 5 رگبرگ دارند، برگ های ساقه ای در پایین دم برگ دار و در بالا بدون دم برگ هستند، 7 تا 20 سانتی متر طول و 5/1 تا 8 سانتی متر پهنا دارند، به طور درشتی دندانه دار تا صاف، زبر در هر دو سطح با لمس دست، براکته نیزه ای خطی، سست، صاف، در سطح خارجی کرک دار، مژه دار، که به کاه می رسد. خوشه های گل 5/1 تا 3 سانتی متر طول و 5 تا 10 میلی متر پهنا دارند و به رنگ بنفش هستند. طول میخک ها 9 تا 13 میلی متر است. ریشک به اندازه نصف طول بدنه است و تاج صفحه ای گل 5/4 تا 5/5 میلی متر طول دارد. لُب ها 1 میلی لیتر طول دارند. دانه ها 4 تا 5/4 میلی متر هستند. تارهای گرداگرد میوه یک تاج کوتاه تحتانی با  دندانه های یک اندازه. دانه های گرده به رنگ زرد، 19 تا 21 میکرو متر قطر دارند. کروموزوم ها هاپلوئید و به تعداد 11 عدد  می باشند.

 اندام مورد استفاده گیاه (Plant material of interest): بخش هوایی خشک شده یا تازه

ظاهر عمومی (General appearance):

خصوصیات ماکروسکوپی گیاه تام Echinacea purpurea در بخش توصیف شرح داده شد.

خصوصیات ارگانولپتیک:

رایحه آن معطّر و ملایم است. طعم آن در ابتدا شیرین است که به سرعت تلخ می شود.

خصوصیات خرده نگاری:

این بخش برای مطالعات گیاه شناسی اندام های مختلف گیاه به صورت تخصصی نگاشته شده است و علاقمندان به مطالعات شکل شناسی میکروسکوپی گیاه می توانند به مرجع شماره 9 مراجعه کنند.

اندام گیاهی پودر شده:

در حال حاضر توصیفی برای اندام گیاهی پودر شده موجود نیست.

 انتشار جغرافیایی:

E. purpurea بومی حوزه زهکشی آتلانتیک ایالات متحده آمریکا و کانادا است. مراکز پراکنش آن در ایالات Arkansas، Kansas، Missouri و Oklahama در ایالات متحده آمریکا ست. E. purpurea به صورت یک گیاه دارویی در بخش هایی از آفریقای شمالی و شرقی و در اروپا کشت شده است. 

 آزمایش های شناسایی عمومی:

آزمون ماکروسکوپی و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی مائی با کارائی بالا (HPLC)  و  اجزاء لیپوفیل و Chicoric acid در عصاره های متانولی.

 

آزمایش های خلوص:

میکروبیولوژی:

 آزمایش برای وجود گونه های Salmonella در گیاه تام E. purpureaباید منفی باشد. حد قابل قبول دیگر ارگانیسم ها در ادامه آمده است. برای محصولات جوشانده: باکتری های هوازی: کمتر از 107 عدددر گرم، قارچ: کمتر از 105 عدددر گرمو E. coli: کمتر از 102 عدددر گرم. برای محصولات خوراکی:   باکتری های هوازی: کمتر از 105 عدددر گرم یا میلی لیتر، قارچ ها: کمتر از 104 عدددر گرم یا میلی لیتر، اِنتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 103 عدددر گرم یا میلی لیتر، E. coli: صفر عدددر گرم یا میلی لیتر. برای مصرف خارجی: باکتری های هوازی: کمتر از 102 در گرم یا میلی لیتر، قارچ: کمتر از 102 عدددر گرم یا میلی لیتر و انتروباکترها و باکتری های گرم منفی خاص: کمتر از 101 عدددر گرم یا میلی لیتر.

باقیمانده  ضد آفت ها:

باید مطابق با مقررات ملّی هر کشور باشد. معمولاً حداکثر میزان باقیمانده از Aldrin و Dieldrin در گیاه تام E. purpureaکمتر از 05/0 میلی گرم در کیلوگرم است. برای سایر ضد آفت ها به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی و دستورالعمل های کنترل رژیم غذایی به لحاظ آفت کش ها ( مراجعه شود.

فلزات سنگین:

 سطوح توصیه شده برای سرب و کادمیوم به ترتیب کمتر از 10 و 3/0 میلی گرم در کیلوگرم در شکل نهایی داروی گیاهی است.

باقیمانده مواد رادیواکتیو:

 برای آنالیز استرامونیوم 90، ید 131، سزیم 134، سزیم 137 و پلوتونیوم 239 راهبرد به دستورالعمل های سازمان

/ 0 نظر / 296 بازدید